Gweithdai Lego yn dychwelyd i Gastell Caerffili

Dydd Mercher 17 Awst 2016

Mae gweithdai Lego hynod o boblogaidd Castell Caerffili – lle mae plant yn dysgu sut i adeiladu strwythurau creadigol gyda miloedd o'r brics plastig eiconig – yn dychwelyd i’r safle hanesyddol enfawr dros yr haf.

Lego®

Creu gyda Cadw

Yn dilyn y gyfres ddiwethaf amser y Pasg, pan werthwyd bob tocyn i’r gweithdai, bydd y sesiynau rhyngweithiol addas i blant yn dychwelyd i Neuadd Fawr y castell rhwng 15 a 31 Awst. Mae modd prynu tocynnau drwy Eventbrite.

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, (Cadw) yn cynnal y digwyddiadau fel rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanesyddol, sy’n rhoi profiadau unigryw i ymwelwyr â safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru – gan ddechrau gyda’r ddraig bedair medr o hyd a dorrodd drwy amddiffynfeydd Castell Caerffili ym mis Mawrth.

Dan arweiniad Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru, roedd y gweithdai adeiladu cestyll dwy awr yn hynod boblogaidd ymysg plant pan gyflwynwyd nhw y llynedd.  

Y tro hwn, bydd gan y rheini sy’n cymryd rhan her gwbl newydd – gweithio gyda’i gilydd i adeiladu draig Gymreig fel cydnabyddiaeth i ddraig boblogaidd Anturiaethau Hanesyddol Castell Caerffili, a fydd yn mynd ar daith haf o amgylch cestyll ledled y wlad, fel y cyhoeddwyd yn ddiweddar.  

Bydd y digwyddiadau hefyd yn cynnwys dosbarthiadau MinecraftEdu, sydd wedi’u dylunio i hybu creadigrwydd, cydweithio a datrys problemau – gan ganiatáu i blant roi cynnig ar eu sgiliau dylunio draig yn ddigidol ar yr un pryd.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Roedd y gweithdai Lego yn llwyddiant o'r dechrau un pan lansiwyd nhw yn 2014, ac oherwydd bod sesiynau eleni yn canolbwyntio nid yn unig ar adeiladu cestyll, ond ar y ddraig Gymreig eiconig hefyd, gall y digwyddiadau hyn barhau i roi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â’u treftadaeth.

“Dim ond un ymhlith sawl digwyddiad Anturiaethau Hanesyddol sy’n cael eu cynnal i deuluoedd yn ystod yr haf yw’r gweithdai hyn, ac mae rhaglen gyffrous eleni yn galluogi mwy o bobl nag erioed i fwynhau profiad treftadaeth diddorol yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru.”

Mae’r gweithdai yn addas i blant ifanc rhwng 7 ac 11 oed, a byddant yn cael eu cynnal ddwywaith bob dydd. Rydyn ni’n disgwyl i bob tocyn gael ei werthu gan mai dim ond 25 lle sydd ym mhob sesiwn. Mae tocynnau i’r digwyddiad yn costio £8 ac mae modd eu prynu ar Eventbrite.

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal ddwywaith bob dydd yng Nghastell Caerffili ar: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 Awst.

Caiff ymwelwyr â safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau anturus ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #AnturiaethauHanesyddol.