Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Dydd Mawrth 03 Mehefin 2014

Manon Awst yn Caer Rufeinig Segontium

Manon Awst yn Caer Rufeinig Segontium

Heddiw (3 Mehefin) daeth grwpiau a phartneriaid cymunedol i weithdy yng Nghaer Rufeinig Segontium, Caernarfon, gyda’r artist preswyl sydd newydd gael ei phenodi, Manon Awst, er mwyn dysgu am y gwaith y bydd yn ei wneud dros y chwe mis nesaf fel rhan o’i chyfnod preswyl.

Mae Manon wedi’i phenodi gan Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru yn artist preswyl yng Nghaer Segontium, Caernarfon, tan fis Rhagfyr 2014.

Nod y cyfnod preswyl yw cyfuno gwaith a gwerthfawrogiad celfyddydol â deall a dehongli treftadaeth, ac fel rhan o’r cyfnod preswyl cyffrous ac arloesol yma bydd Manon yn meithrin cysylltiadau rhwng y celfyddydau a threftadaeth, yn ogystal â chyfrannu at fywyd y gymuned ac adfywio Caernarfon.

Cafodd Manon ei geni yng Nghaernarfon ac ar ôl cwblhau cwrs sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Menai bu’n astudio pensaernïaeth yng Ngholeg Emmanuel, Prifysgol Caergrawnt. Dychwelodd i Gaernarfon yn 2007 i sefydlu ei phractis celfyddydau amlddisgyblaeth ochr yn ochr â’r artist a’r cyfarwyddwr theatr o’r Almaen, Benjamin Walther.

Gan ddefnyddio Caernarfon yn ganolfan, mae Manon wedi teithio’n bell ac agos yn y blynyddoedd diwethaf, gan gynnal amryw o brosiectau fel Pumed Biennale Celf Gyfoes Moscow, Casgliad Boros, Berlin, Amgueddfa Gelf Genedlaethol Cymru, Caerdydd a Sefydliad Cerfluniau Cass, Goodwood.

Wrth sôn am gael ei phenodi, dywedodd Manon: 'Rwy'n falch iawn o fod yn arwain y prosiect cyffrous ac arloesol yma yn fy nhref enedigol i, sef Caernarfon, ac yn edrych ymlaen yn arw at gydweithio ac ymwneud â thrigolion lleol a grwpiau cymunedol i gael dysgu am eu syniadau a’u teimladau nhw tuag at y safle hanesyddol pwysig yma, sy'n digwydd bod ar garreg eu drws! Rwy’n gobeithio dysgu ganddyn nhw, a chyfrannu hefyd at eu gwybodaeth nhw, eu dealltwriaeth nhw a’u sgiliau nhw drwy amryw o weithgareddau, a helpu i greu ymdeimlad o falchder yn eu treftadaeth leol.

Bydd Manon yn defnyddio’i chreadigrwydd a'i harbenigedd ym maes pensaernïaeth, cerflunio, celfyddyd gyhoeddus a pherfformio i ddatblygu gwaith a digwyddiadau newydd sy'n gysylltiedig â’r safle rhyfeddol yma. Bydd ei gwaith yn cael ei ddisgrifio ar-lein drwy gyfrwng ei chyfrif Twitter, twitter.com/SegontiumArt, a’i blog: www.segontium.tumblr.com.

Manon yw’r ail artist i'w phenodi fel rhan o raglen tair blynedd sydd wedi’i datblygu ac wedi’i hariannu gan Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru. Lucy Harvey oedd yr artist cyntaf i gael ei phenodi fel rhan o'r prosiect ym mis Mawrth 2013, a chyflawnodd gyfnod preswyl o chwe mis yn Abaty Glyn-y-groes, Llangollen. Mae arddangosfa o waith Lucy i’w gweld bellach yn yr Abaty.

Gweddillion caer Rufeinig gynorthwyol yw Segontium, ac mae’n debyg ei bod wedi’i sefydlu tua diwedd y 70au OC ac wedi’i haddasu drwodd tan ddiwedd y bedwaredd ganrif. Mae’n sefyll ar yr A4085 ar gyrion Caernarfon.