Castell Caerffili i groesawu prif artistiaid digidol y byd

Dydd Llun 21 Tachwedd 2016

Y digidol law yn llaw â’r hanesyddol ar gyfer arddangosfa ryfeddol — mae paentiadau realiti rhithiol, cerfluniau amlgyfrwng a hun-luniau estynedig yn aros pawb sy’n ymweld â chastell mwyaf Cymru — Caerffili wedi’i ddewis ochr yn ochr ag Efrog Newydd, Berlin a Shanghai fel lleoliad i daith Gwobr Lumen 2016.

Lumen yng Nghastell Caerffili

Bydd yr arddangosfa, a fydd yma rhwng 23ain a 28ain Tachwedd, yn cynnwys gwaith gan ddau artist o Gymru - Mark Eaglen o Wynedd, yr oedd ei waith Transmission Call ar restr fer y categori 3D/cerflun, a Ronan Devlin o Gonwy, y bu ei waith ar daith fyd-eang gyda Gwobr Lumen yn 2015.

Dyma sioe sy’n croesawu Gwobr Lumen gartref, y wobr gwbl unigryw i waith celf digidol. Cefnogir y wobr gan Lumen Projects, menter gymdeithasol ddielw sydd wedi ymrwymo i gefnogi a hybu artistiaid y mae eu gwaith yn ymwneud â thechnoleg. Cafodd y fenter ei sylfaenu yng Nghymru ac mae ganddi swyddfeydd yng Nghaerdydd ac ym mhentref bychan Llangasty ym Mhowys.

Un o uchafbwyntiau’r arddangosfa yw enillydd y Wobr Aur eleni, ‘Hyperplanes of Simultaneity’ gan y ddeuawd o’r Eidal, Fabio Giampietro ac Alessio De Vecchi. Mae ‘Hyperplanes’ yn gwahodd y gwyliwr i edrych ar ganfasau drwy benset Samsung Gear VR, gan drawsnewid y golygfeydd sydd wedi’u paentio o’u blaenau’n drefluniau 3D.

Bydd artistiaid o’r DU sydd wedi ennill gwobrau’n rhan o sioe’r Castell hefyd. Bydd tirlun a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur ar sail ymchwil diflastod casgliadol, ‘AfterGlow’, profiad VR synhwyraidd Matteo Zamagni, ‘Nature Abstraction’, a cherflun  Esther Rolinson a Sean Clark sydd wedi’i animeiddio’n ysgafn, ‘Flown’, yn cael eu harddangos i gyd.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan Cadw — gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru - sy’n gwarchod ac yn hyrwyddo treftadaeth Gymreig a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Dywedodd Carla Rapoport, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd Gwobr Lumen: “Rydw i bob amser yn synnu at bŵer a harddwch Rhestr Fer Gwobr Lumen, ond eleni mae ansawdd ac amrywiaeth y gwaith rydyn ni’n ei arddangos yn rhyfeddol. Rydyn ni mor ddiolchgar am y gefnogaeth leol rydyn ni wedi’i chael ers i ni wneud Cymru’n gartref i ni yn 2012. Mae’n fraint cael dod ag enillwyr eleni i Gastell Caerffili am y tro cyntaf ac agor y drysau ar gyfer rhai o’r gweithiau celf digidol gorau sy’n cael eu creu heddiw.”

Bydd arddangosfa Gwobr Lumen 2016 i’w gweld yn y Neuadd Fawr yng Nghastell Caerffili rhwng dydd Mercher 23ain a dydd Llun 28ain Tachwedd. Mae’r Castell ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 11am a 4pm ar ddydd Sul. Y pris mynediad yw £6 i oedolion, £4.20 gyda gostyngiad, ac am ddim i blant dan 5 oed.

Hefyd gall ymwelwyr gofrestru ar gyfer gweithdai codio creadigol sy’n cael eu cynnal ddydd Sadwrn 26ain Tachwedd. Ewch i lumenprize.com am ragor o wybodaeth.