Dathlu’r Magna Carta yng Nghymru gyda Cadw

Dydd Gwener 13 Mawrth 2015

Dathlu cyfraniad William Marshal i newid wyneb hanes yng Nghastell Cilgerran a Chastell Cas-gwent

 • Llun o Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Llun o Castell Cilgerran

  Castell Cilgerran

 • Llun o Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Llun o Castell Cilgerran

  Castell Cilgerran

 • Llun o Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

Yn 1215, mewn cae yn Runnymede, seliwyd siarter gan y Brenin John a newidiodd hanes yn gyfan gwbl – y Magna Carta. Un a oedd yn bresennol adeg selio’r Magna Carta, ac mae’i enw yn ymddangos gydag un ei fab, oedd William Marshal – ‘y Marchog Gorau’, Iarll Penfro a Chas-gwent a Rhaglyw Lloegr yn ddiweddarach.

I ddathlu’r achlysur pwysig hwn, ar ddydd Sul 29 Mawrth bydd Cadw yn lansio cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddynodi 800fed pen-blwydd selio’r Magna Carta yn 2015 ar ddau o’i safleoedd – cestyll Cas-gwent a Chilgerran – dau gastell a oedd yn strategol bwysig i William Marshal.

Comisiynwyd yr artistiaid gwaith helyg Caroline Gregson a Michelle Cain i greu cerfluniau enfawr yn darlunio William Marshal ar gyfer Cas-gwent a Chilgerran a bydd y rhain yn cael eu dadorchuddio yn ystod y lansiad.

Bydd llwybr ar-lein ar wefan Cadw yn annog ymwelwyr i ddilyn stori’r Magna Carta ar draws deuddeg o safleoedd yn ne Cymru sydd â chysylltiad â’r teulu Marshal.

Gwnaed y dathliadau’n bosibl drwy grant gan Bwyllgor Dathlu 800fed Pen-blwydd Ymddiriedolaeth y Magna Carta a bydd yn amlygu cyfraniad William Marshal i’r digwyddiad byd-enwog hwn.

Dywedodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, “Yn aml anghofir am William Marshal a chwaraeodd ran bwysig yn hanes y canol oesoedd, a bydd y digwyddiadau hyn yn gadael i ymwelwyr i Gymru ddysgu mwy am y dyn pwysig hwn a’i gysylltiad â Chymru a’r Magna Carta.”

Mae’r lansiad yn digwydd am 2 o’r gloch ar ddydd Sul 29 Mawrth yng Nghastell Cas-gwent a Chastell Cilgerran.

Ceir mwy o fanylion ar ddigwyddiadau sy’n dathlu 800fed pen-blwydd y Magna Carta ar

Yn 1215, mewn cae yn Runnymede, seliwyd siarter gan y Brenin John a newidiodd hanes yn gyfan gwbl – y Magna Carta. Un a oedd yn bresennol adeg selio’r Magna Carta, ac mae’i enw yn ymddangos gydag un ei fab, oedd William Marshal – ‘y Marchog Gorau’, Iarll Penfro a Chas-gwent a Rhaglyw Lloegr yn ddiweddarach.

I ddathlu’r achlysur pwysig hwn, ar ddydd Sul 29 Mawrth bydd Cadw yn lansio cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddynodi 800fed pen-blwydd selio’r Magna Carta yn 2015 ar ddau o’i safleoedd – cestyll Cas-gwent a Chilgerran – dau gastell a oedd yn strategol bwysig i William Marshal.

Comisiynwyd yr artistiaid gwaith helyg Caroline Gregson a Michelle Cain i greu cerfluniau enfawr yn darlunio William Marshal ar gyfer Cas-gwent a Chilgerran a bydd y rhain yn cael eu dadorchuddio yn ystod y lansiad.

Bydd llwybr ar-lein ar wefan Cadw yn annog ymwelwyr i ddilyn stori’r Magna Carta ar draws deuddeg o safleoedd yn ne Cymru sydd â chysylltiad â’r teulu Marshal.

Gwnaed y dathliadau’n bosibl drwy grant gan Bwyllgor Dathlu 800fed Pen-blwydd Ymddiriedolaeth y Magna Carta a bydd yn amlygu cyfraniad William Marshal i’r digwyddiad byd-enwog hwn.

Dywedodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, “Yn aml anghofir am William Marshal a chwaraeodd ran bwysig yn hanes y canol oesoedd, a bydd y digwyddiadau hyn yn gadael i ymwelwyr i Gymru ddysgu mwy am y dyn pwysig hwn a’i gysylltiad â Chymru a’r Magna Carta.”

Mae’r lansiad yn digwydd am 2 o’r gloch ar ddydd Sul 29 Mawrth yng Nghastell Cas-gwent a Chastell Cilgerran.

Ceir mwy o fanylion ar ddigwyddiadau sy’n dathlu 800fed pen-blwydd y Magna Carta ar ardal Magna Carta ar wefan Cadw. Gallwch hefyd darganfod fwy o wybodaeth am yr holl digwyddiadau  ynglun a'r dathliadau hyn drwy ymweld a wefan swyddogol Magna Carta.