Meistr ar adeiladu cestyll Lego o’r UDA yn ymweld o’r diwedd â safleoedd Cadw a ysbrydolodd ei hobi

Dydd Mawrth 19 Mai 2015

 • Y cystadleuwyr eraill a ddaeth i’r brig yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, Georgia McFagen, Keir Woolhouse and Naomi Richardson

  Y cystadleuwyr eraill a ddaeth i’r brig yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, Georgia McFagen, Keir Woolhouse and Naomi Richardson

 • Bob Carney gydag Enillydd De Cymru, Jessica Sweet

  Bob Carney gydag Enillydd De Cymru, Jessica Sweet

 • Prif enillydd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Geraint and Cethin Eunson

  Prif enillydd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Geraint and Cethin Eunson

 • Enillydd gwobr arbennig Gogledd a Chanolbarth Cymru, Martyn Haley gyda Bob Carney

  Enillydd gwobr arbennig Gogledd a Chanolbarth Cymru, Martyn Haley gyda Bob Carney

 • Enillydd gwobr arbennig De a Gorllewin Cymru, Jonny Wood - Bessacar Primary School

  Enillydd gwobr arbennig De a Gorllewin Cymru, Jonny Wood - Bessacar Primary School

 • Y cystadleuwyr eraill a ddaeth i’r brig yn Ne a Gorllewin Cymru, Natasha Hermann and The Hawkridge family

  Y cystadleuwyr eraill a ddaeth i’r brig yn Ne a Gorllewin Cymru, Natasha Hermann and The Hawkridge family

 • Y cystadleuwyr eraill a ddaeth i’r brig yn Ne a Gorllewin Cymru, Morgan Jones

  Y cystadleuwyr eraill a ddaeth i’r brig yn Ne a Gorllewin Cymru, Morgan Jones

Ar ôl treulio 30 mlynedd yn adeiladu cestyll Cymru, o’r diwedd, mae Bob Carney, sy’n 72 oed, wedi cael ymweld â rhai ohonynt.

Y rheswm am hyn yw tan nawr, mae’r cestyll y mae’r meddyg gynt o Illinois wedi bod yn gweithio arnynt wedi eu creu o Lego - sydd weithiau’n cynnwys cynifer â 60,000 o ddarnau.

Taniwyd diddordeb Mr Carney yng nghestyll Cymru wrth iddo ddarllen llyfrau pan oedd yn blentyn, a dechreuodd eu hadeiladu gan ddefnyddio Lego yng nghanol yr 80au.

Gan ddefnyddio ei gyflenwad helaeth o Lego, mae wedi ail-greu nifer o safleoedd Cadw yn ofalus ers hynny - yn eu plith mae Castell Coch, Castell Conwy a Chastell Caerffili. O’r diwedd, cafodd gyfle i’w gweld am y tro cyntaf pan ddaeth i ymweld â Chymru gyda'i wraig Judy yr wythnos hon.

Mae’r cwpl yn bwriadu ymweld â 74 o safleoedd hanesyddol yng Nghymru a Lloegr mewn dim ond 23 o ddiwrnodau.

Daeth Mr Carney i sylw’r cyfryngau yn gynharach eleni ar ôl creu fideo o amser wedi’i gyflymu o’i adeilad diweddaraf, sef Castell Rhuddlan, er mwyn lansio ymgyrch Paciwch eich Dychymyg Cadw.

Mae pobl wedi gwylio'r fideo, a oedd yn dangos Mr Carney yn defnyddio 60,000 o ddarnau Lego i adeiladu’r castell yn ei seler yn Decatur dros 16,000 o weithiau.

Roedd ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ Cadw yn annog ymwelwyr i ddefnyddio eu dychymyg i greu eu fersiynau eu hunain o’u hoff safleoedd hanesyddol yng Nghymru allan o unrhyw ddeunydd o’u dewis - o ddarnau o Lego i gardfwrdd.

Mae Mr Carney wedi dewis enillwyr y gystadleuaeth ac fe gyhoeddodd eu henwau wrth ymweld â Chastell Conwy ar 19 Mai.

Tra’r oedd yng Nghonwy, cafodd Mr Carney gyfle hefyd i gwrdd â rhywun arall sydd wedi adeiladu castell a gysylltodd â Cadw ar ôl clywed am yr ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’.

Mae Martyn Haley o Fae Colwyn wedi creu replica anferth o’i gastell lleol, castell Conwy, gan ddefnyddio coed, hardbord, cerdyn gwrymiog a thiwbiau rholiau carpedi.

Daeth Mr Haley â’i fodel trawiadol sy’n mesur 5 troedfedd x 2 droedfedd i Gastell Conwy - y safle a’i ysbrydolodd.

Dywedodd Mr Carney: “Mae bod yn rhan o ymgyrch yng Nghymru o fy nghartref yn Illionis wedi bod yn brofiad arbennig.

“Mae gen i ddiddordeb mawr yng nghestyll Cymru ers i mi allu cofio, ac mae ymweld â nhw wedi bod yn brofiad a fydd yn aros yn y cof am byth.

“Rwyf wedi mwynhau gweld cynigion y bobl ifanc - mae’r safleoedd anhygoel hyn wedi eu hysbrydoli nhw yn union fel y gwnaethant fy ysbrydoli i yn blentyn.

“Byddwn yn annog mwy o deuluoedd i chwilio am ysbrydoliaeth o’r lleoliadau arbennig hyn, mae’n drueni na fyddai modd i mi ymweld â nhw’n fwy aml - bydd yn rhaid i fy replicas Lego wneud y tro pan fydd Judy a minnau yn dychwelyd i America!”

Ychwanegodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’r ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ wedi dangos yn union i ba raddau mae safleoedd hanesyddol Cymru yn ysbrydoli pobl.

“Mae wedi bod yn wych gweld y cynigion amrywiol a gweld sut mae’r gwahanol safleoedd yn ysbrydoli gwahanol bobl o bob oed.

“Hoffwn ddiolch i Mr Carney am ei gefnogaeth dros y misoedd diwethaf, ac rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o’i waith anhygoel.”

“Yn y 12 mis diwethaf rydyn ni wedi rhyddhau fideos o’r awyr, adluniadau CGI, a fideo o adeilad Lego yn cael ei godi dros amser hyd yn oed i helpu i hyrwyddo ein hamgylchedd hanesyddol i gynulleidfa newydd, ac mae’r sesiynau syllu ar y sêr yn sicr yn ffordd arall o wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’, i weld beth mae Mr Carney wedi’i adeiladu ac i lwytho cynlluniau i adeiladu safleoedd eich hun i lawr, ewch i'r adran Hwyl.