Cyhoeddi digwyddiadau gŵyl y banc Mai yn safleoedd Cadw

Dydd Iau 19 Mai 2016

Gŵyl banc Mai

Gŵyl banc Mai

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, (Cadw), yn annog pobl i wneud yn fawr o’u safleoedd treftadaeth lleol ym mis Mai drwy gynnal rhaglen o ddigwyddiadau i’r teulu dros benwythnos gŵyl banc y Sulgwyn (28–30 Mai).

O ail-greu brwydrau yng nghestyll mwyaf Cymru i roi cynnig ar weithgareddau canoloesol, bydd rhywbeth i bawb yn safleoedd Cadw dros y penwythnos hir, a fydd yn sicr o ddifyrru’r teulu cyfan.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys gorymdaith y dreigiau yn nathliadau ‘Mythau a Chwedlau’ Castell Rhaglan, lle bydd brwydr o fri rhwng y marchogion a’r ddraig, ynghyd â cherddoriaeth fyw, crefftau a gemau yng nghoedwig hudol y tylwyth teg.  

Yng Nghastell Biwmares bydd cyfle i gamu yn ôl i’r gorffennol dros benwythnos gŵyl y banc i groesawu marchogion o’r canoloesoedd, ac ail-greu bywyd yn y castell gydag arddangosfeydd saethyddiaeth a thaflu gwaywffyn.  Bydd cyfle i’r gwesteion wisgo arfwisg ddur a bod yn farchog am y diwrnod.

Mae mwy na dwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â 128 o safleoedd hanesyddol Cadw bob blwyddyn i fwynhau cestyll cofiadwy, palasau, abatai a henebion diwydiannol a chynhanesyddol.

Caiff ymwelwyr â safleoedd Cadw eu hannog i rannu eu profiadau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashtag #AnturHanes.

I weld y rhaglen ddigwyddiadau lawn, ewch i www.cadw.wales.gov.uk/events, dilynwch @CadwWales neu @CadwCymru ar Twitter a chwiliwch am Cadw ar Facebook.