Myfyrio yn abatai cysegredig Cymru yr haf hwn

Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2015

Gall unigolion sy'n mwynhau ioga ddod o hyd i dawelwch mewnol mewn tri o abatai hanesyddol Cymru yn ystod yr haf hwn wrth i Cadw gynnal cyfres o ddigwyddiadau myfyrio.

Llun o digwyddiad yoga yn Abaty Glyn y Groes

Yoga yn Abaty Glyn y Groes

Bydd y rhai a fydd yn bresennol yn rhoi cynnig ar gymysgedd o ioga a myfyrio ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni, yn Abaty Ystrad Fflur ac yn Abaty Glyn y Groes, wrth i'r safleoedd gynnal digwyddiadau drwy gydol mis Awst.

Mae 120 o docynnau ar gael ar gyfer y chwe sesiwn, sy'n cyfuno arferion hynafol ioga ac adfeilion hynafol Cymru am y tro cyntaf.

Mae Cadw wedi ymuno â Brahma Kumaris, Yoga Unite a Cathy Crick Stanton i gynnal y digwyddiadau unigryw, a fydd yn ymdrin ag arferion ioga amrywiol gan gynnwys trafodaeth ysbrydol a symud wrth fyfyrio.

Dywedodd Rupdaye Chaitram, hyfforddwr yn Brahma Kumaris:  "Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at gynnal sesiynau myfyrio rhwng waliau cysegredig Priordy Llanddewi Nant Hodni.

"Bydd y sesiynau'n cynnig cyfle i anghofio am brysurdeb gwyliau'r ysgol ac yn mynd ag ymwelwyr ar daith i ddeall mwy am eu hunain ac am ysbrydolrwydd."

Mae gwreiddiau ioga a myfyrio'n dyddio'n ôl i'r 11eg ganrif, ac mae'r diddordeb ynddynt wedi tyfu'n aruthrol yn ystod 30 mlynedd diwethaf yn y DU, gan ddenu dros 300,000 o ddilynwyr y flwyddyn.*

Dywedodd Emma Howard, hyfforddwr yn Yoga Unite: "Mae lleoliad diarffordd Abaty Glyn y Groes a'i harddwch a'i dawelwch yn lle perffaith i fyfyrio.
"Mae ioga'n draddodiad hynafol sydd â chysylltiad â hanes Cymru – mae cynnal ein dosbarthiadau yn yr Abaty'n ffordd wych o gysylltu'r gorffennol â'r presennol mewn ffordd ysbrydol."

Ychwanegodd Cathy Crick Stanton, arbenigwr ioga iachaol: "Rydw i wedi cynnal encilion ioga mewn sawl lleoliad anhygoel, o'r Lazy Lagoon yn Tanzania i Sri Lanka, ac rwy'n falch o gael dod â'm blynyddoedd o brofiad yn ymarfer ioga i leoliad gwefreiddiol Ystrad Fflur."

Bydd digwyddiadau unigryw Cadw yn cynnig cyfle i fyfyrio yn yr abatai am y tro cyntaf ers canrifoedd. Yn ogystal â mynychu'r eglwys, byddai'r cyn-breswylwyryn treulio sawl awr bob dydd yn gweddïo'n breifat, yn darllen y Beibl ac yn myfyrio'n ysbrydol.

Ychwanegodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a chyffrous o arddangos treftadaeth anhygoel Cymru ac o annog ymwelwyr i werthfawrogi ein safleoedd mewn ffordd wahanol. Mae cynnal digwyddiadau ioga yn y lleoliadau hyn yn ffordd wych o wneud hynny.

"Roedd myfyrdod ysbrydol yn rhan o fywyd yn y lleoliadau hyn erstalwm, felly mae'r digwyddiadau dros dro hyn yn ffordd ardderchog o ddod â gorffennol yr abatai mawreddog hyn yn fyw."

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ac i archebu eich lle, ewch i'r digwyddiadau yoga a myfyrio yn yr adran digwyddiadau ar ein wefan.