Y Gweinidog yn ymweld â’r gwaith sy’n cael ei wneud i ddod â Chastell Harlech i mewn i’r 21ain Ganrif

Dydd Mercher 17 Rhagfyr 2014

 • Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

  Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

 • Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

  Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

 • Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

  Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

 • Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

  Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech

Bu Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yng Nghastell Harlech i weld sut mae’r gwaith i wella’r cyfleusterau i ymwelwyr yn dod yn ei flaen.

Mae’r castell yn elwa ar gynllun gwerth £5.8m sy’n rhan o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth £19m Cadw. Mae’r prosiect hwn yn cael ei ran-gyllido gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a’i nod yw sicrhau’r gwerth economaidd mwyaf posibl i dreftadaeth drwy gynyddu nifer ymweliadau pobl â Chymru, ymestyn cyfnod eu hymweliadau a chynyddu gwerth yr ymweliadau hynny.

Fel rhan o’r prosiect, mae llawr gwaelod hen westy Castell Harlech, a brynwyd gan Cadw yn 2010, yn cael ei weddnewid yn ganolfan ymwelwyr newydd sbon, gan gynnig profiad clyweledol, siop ac ystafell de. Yn ogystal, bydd llawr cyntaf ac ail lawr y gwesty yn cael eu hailwampio yn bum fflat 5* a fydd yn darparu llety o safon uchel ar gyfer y dref a’r ardal gyfagos, llety y mae angen mawr amdano.

Bydd y prosiect hefyd yn creu pont ysblennydd o ardal y teras yn uniongyrchol i mewn i borth y castell, gyda’r nod o gynnig mynediad gwastad i bawb am y tro cyntaf mewn tua 600 o flynyddoedd.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd yn y castell yn drawiadol. Mae datblygu gweledigaeth Cadw i greu canolfan ymwelwyr fodern, sy’n ategu ac yn gwella’r castell hynafol wedi bod yn dasg aruthrol, ond yn cael ei gyflawni â chryn hyder.

“Mae sicrhau mynediad i bawb yn bwysig iawn, ond gall fod yn anodd iawn mewn adeiladau hanesyddol, felly mae’n destun balchder i mi bod y bont newydd rydyn ni yn ei gosod yn mynd i gyflawni hyn mewn ffordd greadigol a deniadol heb dynnu oddi wrth y castell.
“Hoffwn ddymuno’n dda i Cadw gyda gweddill y prosiect ac rwy’n edrych ymlaen at weld y gwaith yn cael ei gwblhau y flwyddyn nesaf.”