Adfer Siambr Gladdu Neolithig yn Ddigidol

Dydd Sadwrn 27 Medi 2014

???cadw.media.no_js???

Mae strwythur hynafol sy’n gysylltiedig â chefn gwlad Sir Benfro wedi cael ei ail-greu, gan ddefnyddio'r dechnoleg CGI ddiweddaraf.

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi adfer siambr gladdu Pentre Ifan yn ddigidol, a dyma’r diweddaraf mewn cyfres o fideos sydd ar gael ar ei sianel YouTube.

Yr heneb, sy’n dyddio’n ôl i tua 3500 BC, yw safle diweddaraf Cadw i gael y driniaeth CGI yn dilyn prosiectau yng Nghastell Caerffili a Chaer Rufeinig Segontiwm yng Nghaernarfon.

Mae Pentre Ifan yn safle adnabyddus ac mae i’w weld yn aml ar gardiau post sy’n dangos cefn gwlad gorllewin Cymru. Ond dim ond rhan o’r hyn a arferai fod yn safle trawiadol yw'r cerrig sy'n dal i sefyll heddiw.

Mae’r fideo’n dangos sut arferai’r cerrig hyn fod yn borth i strwythur llawer mwy.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae prosiect CGI Cadw wedi dod â hanes Cymru’n fyw mewn ffordd ddiddorol, gan ddenu cynulleidfaoedd newydd drwy gyfryngau ar-lein.

“Mae’r fenter hon yn enghraifft berffaith o sut gallwn ni ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i hyrwyddo ein treftadaeth anhygoel.

“Mae'r fideos CGI wedi cael eu gwylio filoedd o weithiau ar-lein, ac rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw’n dal i annog pobl i ddysgu am amgylchedd hanesyddol Cymru."

I gwblhau’r prosiect, gweithiodd tîm o ddylunwyr CGI ag arbenigwyr Cadw, gan ddefnyddio cynlluniau manwl, mesuriadau o’r safle, argraffiadau artistiaid a gwybodaeth o fapiau o swyddfa’r gofrestrfa dir.

Fideo Pentre Ifan yw’r olaf mewn cyfres o brosiectau CGI sydd wedi cael eu cyflwyno gan Cadw yr haf hwn, fel rhan o’r ymgyrch ‘Teithio’n ôl Mewn Amser’, sy’n ceisio ysbrydoli pobl ledled Cymru i ddangos diddordeb yn eu hanes lleol a chenedlaethol.

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cyhoeddi cyfres o fideos sydd wedi cael eu ffilmio gan y digrifwyr o Gymru, Chris Corcoran ac Elis James, a rhestr chwarae ar YouTube o’r enw ‘Cestyll o’r Cymylau’, sy’n dangos deg o safleoedd hanesyddol Cymru o’r awyr.