Y Syrcas yn ymweld â chestyll Cymru dros yr haf hwn

Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016

NoFitState

Am y tro cyntaf erioed, mae’r syrcas yn ymweld â chestyll Cymru gyda pherfformiadau trawiadol yng Nghastell Rhaglan ar Gorffennaf 23 a Chastell Caerffili ar Gorffennaf 24.

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, (Cadw), wedi ymuno â Motionhouse a chwmni o Gaerdydd sef NoFit State Circus i greu perfformiad unigryw o ‘BLOCK’ fel rhan o Flwyddyn Antur Cymru.

Mae prif gwmni dawnsio’r Deyrnas Unedig sef Motionhouse wedi ymuno â syrcas rhyngwladol enwog i drefnu digwyddiad arbennig i ymwelwyr lle bydd safleoedd hanesyddol Cymru yn gefndir dramatig i’r perfformiadau. Bydd y sioe newydd hon ymhlith y cyntaf i’w chynnal fel rhan o daith hir-ddisgwyledig BLOCK ar draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Bydd y tocynnau ar gael o heddiw mlaen os ydych chi am fwynhau sioe 45-munud o hyd “ble mae dawnsio a byd y syrcas yn asio â’i gilydd’ Fe leolir y cyfan yng nghanol cestyll trawiadol Rhaglan a Chaerffili gyda’r perfformiadau wedi’u trefnu o amgylch twr carreg o 20 bloc o gerrig mawr fydd yn cael eu symud a’u hailosod yn ystod y sioe.

Yn ôl Ken Stakes, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ac Isadeiledd: “Mae’r Flwyddyn Antur hyd yma  wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau gwych ac unigryw sydd wedi amrywio rhwng gwylio rygbi ar y sgrin, syllu ar y sêr neu gynnal gwyl gwrw.  Mae’r digwyddiad hwn gyda’r syrcas yn cynnig cyfle i ni arddangos rhinweddau ein diwylliant a’n treftadaeth mewn goleuni newydd yn ogystal â dweud bod Cymru yn le cyffrous i ymweld ag ef.”

Yn ôl Alison Woods, Cyfarwyddwr Gweithredol o NoFit State Circus: “Rydym ni wedi perfformio o amgylch y byd am 30 mlynedd ac rydym ni wedi bod yn awyddus erioed i gynnal sioe mewn castell. Bydd y gynulleidfa’n cael eu syfrdanu gan y sioe BLOCK gyda Chastell Caerffili a Chastell Rhaglan yn creu cefndir trawiadol i’r cyfan – fe  fydd yn brofiad cwbl unigryw i bobl o bob oedran.”

Bydd y syrcas hwn yn rhan o haf prysur o ddigwyddiadau anghyffredin a chyffrous sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer safleoedd Cadw yng Nghymru. Bydd yr uchafbwyntiau yn cynnwys sesiynau Syllu ar y Sêr yng Nghastell Caerffili, ynghyd a chlywed ambell chwedl a myth o Gymru yn ystod Haf o Straeon. Bydd perfformiadau hefyd o Romeo a Juliet gan Shakespeare mewn rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf hudolus Cymru ynghyd a’r Ŵyl Archeoleg flynyddol fydd yn cael ei chynnal rhwng 9 Gorffennaf–16 Awst.

Yn ystod Gŵyl y Banc (27–29 Awst) bydd cyfle i ail fyw rhai o frwydrau gwaedlyd y gorffennol ynghyd â gwersylloedd ‘hanes byw’ fydd yn cael eu cynnal fel cyfres o ddigwyddiadau dan faner ‘Hwyl Gŵyl y Banc’. Bydd rhain yn cael eu cynnal ar draws Cymru o Gaerffili yn y de i Biwmares yn y gogledd.

Mae Cadw yn awyddus iawn i’r rhai sy’n ymweld â’u safleoedd i rannu eu profiadau anturus ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio hashnod #AnturiaethauHanesyddol.

Bydd cynhyrchiad BLOCK yn cael ei lwyfannu ddwywaith yn ddydd. Bydd perfformiadau yn cael eu cynnal am 2pm ac 6pm ar Ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf yng Nghastell Rhaglan, a 1pm a 5pm ar Ddydd Sul 24 Gorffennaf yng Nghastell Caerffili. Pris y tocyn mynediad fydd £10.00 i oedolion, £6.00 i blant a £30.00 am docyn teulu (dau oedolyn a hyd at dri phlentyn). Bydd y tocyn yn rhoi mynediad llawn i’r castell yn ystod yr ymweliad. I brynu tocynnau ewch i billetto.co.uk/block-raglan neu billetto.co.uk/block-caerphilly.

Am restr lawn o’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal dros yr haf ewch i www.gov.wales/cadw, Ewch i find Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwWales ar Twitter.