Castell Ogwr yn ceisio Ceidwad Allweddol

Dydd Llun 03 Mawrth 2014

Mae Castell Ogwr, ger Pen-y-bont ar Ogwr, yn chwilio am geidwad allweddi dynodedig i fod yn gyfrifol am gadw golwg ar yr heneb o ddydd i ddydd a'i chadw'n glir o sbwriel.

Castell Ogwr

Castell Ogwr

Telir ffi fach am y swydd, sy'n cynnwys rhoi gwybod i Cadw am unrhyw ddifrod neu fandaliaeth a rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw unigolion neu weithgareddau annymunol ar y safle. Ynghyd â chlirio sbwriel, bydd ceidwad yr allweddi yn cadw llygad ar gyflwr yr heneb o ddydd i ddydd.

Mae’r heneb yn cynnwys olion sylweddol o gastell cerrig Normanaidd a godwyd gan deulu de Londres. Sefydlwyd y castell cloddwaith gwreiddiol gan William de Londres yn fuan wedi 1100.
 
Dywedodd Jayne Rowlands, Pennaeth Ystadau ac Eiddo Cadw: 'Mae Castell Ogwr yn heneb agored ac mae ar agor i ymwelwyr am ddim. Mae gan geidwad yr allweddi rôl hanfodol i'w chwarae'n lleol drwy sicrhau bod y safle bob amser mewn cyflwr da ac yn edrych ar ei orau i ymwelwyr. Byddai'n gyfle delfrydol i rywun sydd â diddordeb mewn gofalu am heneb wirioneddol ddeniadol ac a fyddai'n falch o ofalu am dreftadaeth Castell Ogwr.'

Os ydych o'r farn y gallwch ateb yr her hon, anfonwch fanylion llawn o'ch profiad diweddar ac unrhyw brofiad perthnasol at Jill Brinkworth, Swyddog Cymorth Ystadau, Cadw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ neu anfonwch e-bost at: jill.brinkworth@wales.gsi.gov.uk  

Dyddiad cau: 21  Mawrth 2014.