Drysau Agored 2017

Dydd Iau 02 Mawrth 2017

Gallai gŵyl Drysau Agored eleni fod yn fwy amrywiol nag erioed a hyd yn oed yn fwy poblogaidd na’r llynedd pan oedd 320 o safleoedd a mwy na 1,100 o ddigwyddiadau ledled Cymru yn rhan o’r rhaglen fis o hyd.

Drysau Agored 2017

Drysau Agored 2017

Yn awr, mae Cadw, cydlynwyr cenedlaethol yr ŵyl sy’n gweithio gyda chyrff lleol a mwy na 1,000 o wirfoddolwyr, yn gofyn am ragor o safleoedd, a mwy o amrywiaeth ohonyn nhw, i ymuno eleni.

Un nod ar gyfer y ddwy flynedd nesaf yw cynnal a chynyddu’r rhaglen ac ehangu’r math o adeiladau sy’n cymryd rhan, er mwyn cynnwys rhagor o safleoedd archeolegol a dathlu pethau sydd wedi helpu i greu cymunedau lleol, boed yn hanesyddol, ieithyddol neu bensaernïol.

O gofio bod bron hanner adeiladau Gradd I Cymru yn eglwysi neu gapeli, dyw hi ddim yn syndod mai adeiladau ffydd oedd 40% o’r adeiladau yn y rhaglen y llynedd. Ond mae mannau treftadaeth o bob oed, arddull a phwrpas yn agor eu drysau; o gestyll i adeiladau diwydiannol, o neuaddau tref i dafarndai ac o gapeli i demlau Bwdïaidd.

Ac nid adeiladau’n unig — tros y blynyddoedd, mae amrywiaeth o ddigwyddiadau wedi datblygu, yn cynnig cyfle i ymwelwyr ddysgu am eu hanes a’u diwylliant lleol trwy deithiau tywys, sgyrsiau, arddangosfeydd, digwyddiadau ail- greu a gweithgareddau dehongli eraill.

Rhaid i bob safle gynnig rhywbeth arbennig er mwyn cael bod yn rhan o Drysau Agored — yn 2016, roedd 15% o’r safleoedd wedi dileu eu tâl mynediad arferol a doedd 29% ddim fel rheol yn agor i’r cyhoedd.

Byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno gyda ni’r mis Medi yma! Mae Drysau Agored y ddigwyddiad cynhwysol. Mae’r cyfnod cofrestru’n agor heddiw ac yn cau 1 Mehefin.