Cyfle i deuluoedd adrodd ‘Stori Segontium’

Dydd Llun 14 Gorffennaf 2014

Mae dydd Sadwrn 19 Gorffennaf 2014 yn ddyddiad pwysig yng nghalendr Segontium Caernarfon gan y bydd Manon Awst, yr artist preswyl yno’n lansio’i phreswylfa gyda digwyddiad i’r teulu fel rhan o Gŵyl Arall Caernarfon.

Manon Awst yn Caer Rufeinig Segontium

Manon Awst yn Caer Rufeinig Segontium

Mae Manon wedi’i phenodi gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn artist preswyl yng Nghaer Segontium, Caernarfon, tan fis Rhagfyr 2014.

‘Beth sy’n newydd a gall bod o ddiddordeb am batrwm o olion waliau yng nghanol llain o laswellt?’ meddai llawer o bobl. ‘‘Dan ni’n hen gyfarwydd â’r llecyn wrth ochr Lôn Peblig, Caernarfon ac yn gwybod arferai’r Rhufeiniaid bod yno” ..... ond pe bae’r olion waliau hyn yn gallu siarad beth fuasai eu stori tybed? Dyma’r gyfrinach mae’r artist Manon Awst yn ymchwilio iddo ac yn ceisio’i ddatgelu yn ystod y 6 mis mae hi’n gweithio yn Segontium ac mae croeso i drigolion ei helpu. Mae Manon wedi creu cyfres o ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer misoedd yr haf er mwyn i bobl ymchwilio i olion yr hen gaer Rufeinig drwy gyfrwng celf ac i ddweud Stori Segontium hefo hi.

Y cyfle cyntaf i bobl ‘durio’’n haniaethol o dan wyneb yr hen gaer chwedlonol bydd i wylio a chymryd rhan mewn perfformiad i’r teulu ar thema olion gan Manon am 12 pm dydd Sadwrn 19 Gorffennaf. Mae safle’r hen gaer yn llwyfan penigamp ac yn le delfrydol i wneud perfformiad awyr agored gyda’r Eifl a mynyddoedd Nantlle yn gefndir. Ceith mynychwyr hefyd weld baneri andros o liwgar wedi’u paratoi gan ddisgyblion Ysgol Hendre mewn gweithdy diweddar gyda Manon a fydd rhain yn sicr o ddod â bywyd i’r safle hanesyddol yma.

Wedi hyn bydd grŵp Cofis Mawr yn gwneud perfformiad awyr agored yn Segontium ar ddiwedd eu hwythnos gweithgaredd celf ‘Marathon Deud dy ddeud’ dydd Sadwrn Gorffennaf 25 am 6pm - croeso i bawb.

Cyfle i artistiaid y dre a’r cylch i gyflwyno a thrafod eu gwaith fydd y digwyddiad nos Iau 14 Awst o 6 o’r gloch ymlaen yng nghanolfan Segontium ac wedyn estynnir croeso i bawb ac yn arbennig i bobl ifainc i gymryd rhan mewn gweithdy ‘Waliau a Graffiti’ dydd Sadwrn 23 Awst rhwng 10 – 4 o’r gloch.

Mae Manon yn falch iawn o fod yn arwain y prosiect cyffrous ac arloesol yma yn ei thref enedigol, sef Caernarfon, ac yn edrych ymlaen at gydweithio â thrigolion lleol a grwpiau cymunedol i gael dysgu am eu argraffiadau a’u agweddau tuag at y safle hanesyddol pwysig yma, sy'n digwydd bod ar eu trothwy drws! Mae hi’n gobeithio dysgu ganddyn nhw, a chyfrannu hefyd at eu gwybodaeth nhwythau ar yr un adeg.

Bydd y digwyddiadau hyn a gwaith Manon y tu hwnt iddynt yn cael eu disgrifio ar-lein drwy gyfrwng ei chyfrif Twitter, twitter.com/SegontiumArt, a’i blog: www.segontium.tumblr.com.

Manon yw’r ail artist i'w phenodi fel rhan o raglen tair blynedd sydd wedi’i datblygu ac wedi’i hariannu gan Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru. Lucy Harvey oedd yr artist cyntaf i gael ei phenodi fel rhan o'r prosiect ym mis Mawrth 2013, a chyflawnodd gyfnod preswyl o chwe mis yn Abaty Glyn-y-groes, Llangollen. Mae arddangosfa o waith Lucy i’w gweld bellach yn yr Abaty.