O Monsterism i'r Mabinogion - argraffiadau cyfyngedig o gomics yn ddechrau perffaith i haf hanesyddol

Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015

Mae Cadw wedi rhyddhau 9,000 o gomics arbennig ac wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau dros dro i nodi dechrau ei ymgyrch dros yr haf.

Llun o lawnsiad yr ymgyrch 'Paciwch eich Dychymyg'

Lawnsiad o'r ymgyrch 'Paciwch eich Dychymyg'

Comisiynodd Cadw'r artist o Gaerdydd, Pete Fowler, sy'n enwog am ei deganau Monsterim a'i waith gyda'r band roc o Gymru, Super Furry Animals, i ddod â'r chwedlau traddodiadol sy'n gysylltiedig â dau o'i gestyll yn fyw mewn comics lliwgar.

Bydd y comics, sy'n seiliedig ar hanes Gwenllian, tywysoges ryfelgar o Gymru a chwedl drasig Branwen ferch Llŷr o'r Mabinogion ar gael am ddim i ymwelwyr yng Nghastell Cydweli ac yng Nghastell Harlech yn y drefn honno. Mae modd llwytho'r comics i lawr oddi ar wefan Cadw hefyd, ar gyfer y rheini nad ydynt yn gallu mynd i'r safleoedd.

I gyd-fynd â'r comics, mae Fowler wedi dylunio pump o daflenni lliwio yn seiliedig ar unigolion pwysig eraill yn hanes Cymru, gan gynnwys Owain Glyndŵr, yr Arglwydd Rhys, Gilbert de Clare, William Burges a Llywelyn ap Iorwerth.

Mae hyn yn rhan o ein ymgyrch barhaus, 'Paciwch eich Dychymyg', sydd wedi'i anelu at annog teuluoedd i weld safleoedd hanesyddol Cymru fel nad ydynt erioed wedi'u gweld o'r blaen.  

Er mwyn cefnogi'r ymgyrch, rydym ni wedi datblygu rhestr bwced a rhaw o weithgareddau hanfodol i'r teulu ac wedi creu cyfres o ddigwyddiadau llawn hwyl dros dro, o adeiladu cestyll tywod mewn cestyll go iawn, neidio ar gaerau llawn gwynt ac adeiladu replicas o safleoedd mewn gweithdai Lego a Minecraft. Bydd gemau anferth hefyd, fel Jenga a gêm Nadroedd ac Ysgolion yn rhai o'r safleoedd.

Dywedodd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'r ymgyrch hon yn canolbwyntio ar ysbrydoli pobl i edrych ar ein safleoedd hanesyddol mewn golau newydd, gyda'r nod o annog hyd yn oed rhagor o deuluoedd i ymchwilio i orffennol Cymru.

"Mae gwaith Pete Fowler yn apelio at bob grŵp oedran. Bydd plant yn gwerthfawrogi'r lliwiau llachar a'r ffordd syml y mae'r straeon yn cael eu hadrodd, a bydd oedolion yn mwynhau gwaith artist comic hawdd ei adnabod sydd wedi gweithio gyda rhai o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru. Gobeithio y bydd yn ysbrydoli pobl i ddarganfod rhagor o straeon diddorol.

"Mae plant wrth eu bodd â chestyll a gobeithio y bydd teuluoedd yn mwynhau creu atgofion yn un o'n nifer o ddigwyddiadau neu weithgareddau dros dro yr haf hwn."

Wrth siarad am sut aeth ati i weithio ar y prosiect, dywedodd Pete Fowler: "Mae'n anrhydedd fawr cael bod yn rhan o'r prosiect hwn ar gyfer Cadw, gan fod diddordeb gen i yn y chwedlau a'r mythau sy'n ymwneud â'r safleoedd hyn ers cryn amser, a gan fy mod i'n Gymro, mae'n rhan o hanes a hunaniaeth fy ngwlad.

"Fe wnes i wir fwynhau ymgolli yn y straeon sy'n gysylltiedig â'r safleoedd a chefais fy ysbrydoli i dynnu lluniau a darlunio'r straeon.
"Gobeithio y bydd y prosiect hwn yn gwneud yr un peth i bobl eraill ac ymwelwyr sy'n dod i'r cestyll, gan ddod â'r straeon yn fyw a’u helpu i ddeall yr hanes y tu ôl i rai o'r adeiladau enwog hyn.

"Rwyf wrth fy modd, yn arbennig, gyda'r syniad o bobl yn lliwio'r taflenni ac yn dysgu am rai o'r cymeriadau gwych a dychrynllyd o ganrifoedd yn ôl.

Fel rhan o'r ymgyrch, rydym ni wedi lansio cystadleuaeth i deuluoedd greu eu stribed comic eu hunain yn dweud hanes eu hanturiaethau dros yr haf. Bydd y gwaith buddugol yn cael ei droi'n gomic gwreiddiol gan Pete Fowler.

I gael rhagor o wybodaeth am y comics a'r digwyddiadau hwyl eraill sy'n cael eu cynnal yn ein safleoedd yn ystod yr haf, ewch i'n adran 'Paciwch eich Dychymyg' ar ein wefan.