Peintio â Golau: Arddangosfa newydd 'Celf yn y Castell' Castell Coch

Dydd Mawrth 09 Awst 2016

 • © Jon Pountney

  © Jon Pountney

 • © Jon Pountney

  © Jon Pountney

 • © Jon Pountney

  © Jon Pountney

 • © Jon Pountney

  © Jon Pountney

Mae'r arlunydd a'r ffotograffydd Jon Pountney yn lansio arddangosfa newydd sbon a grëwyd yn arbennig ar gyfer Castell Coch.

Mae'r arddangosfa 'Celf yn y Castell' yn benllanw prosiect tri mis o hyd sydd wedi gweld Jon yn gweithio ar draws disgyblaethau celf a ffotograffiaeth, sy'n gorffen gydag arddangosfa ryngweithiol o'i waith, sy'n cael ei gynnal dros un penwythnos yn ystod mis Awst sef 13–14 Awst.

Mae ei brosiect yn ymateb i gais gan Gastell Coch i ddefnyddio thema'r 'lens' fel man cychwyn, ac mae Jon wedi bod yn ymchwilio i nifer o dechnegau artistig, dulliau arddangos a phrofiadau cynulleidfa, a fydd yn caniatáu i ymwelwyr a phobl leol i 'weld' Castell Coch mewn ffordd newydd, gan ddefnyddio tafluniadau, gosodiadau a gwaith rhyngweithiol.

Bydd Jon yn gosod söetrop anferth (math o daflunydd lluniau symudol cynnar) y tu fewn i'r cwrt ynghyd â lleoli gosodiad ffilm yn y seler Win a gosod camera obscura y tu fewn i garafán wedi'i gosod ar y Grîn. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle hefyd i edrych ar olygfeydd trwy delesgop yn y Neuadd Wledda, cael cipolwg ar nenfwd rhyfeddol yr Ystafell Groeso trwy ysbienddrych, neu gael tynnu eu llun gan ffotograffydd proffesiynol yn defnyddio technegau oes Fictoria.

Yn ôl Jon Pountney: “Mae'r prosiect hwn yn ychwanegu at y gwaith blaenorol ar y cyd a wnaethpwyd rhyngof i a Cadw a'r ffaith ein bod yn rhannu’r un athroniaeth am fanteision plethu celfyddyd a threftadaeth. Gobeithiaf y bydd pobl yn gweld Castell Coch mewn ffordd newydd ar ôl iddyn nhw ymweld â fy arddangosfa.”

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: “Mae ein hanes yng Nghymru yn frith o ddelweddau dramatig ac mae ffotograffiaeth wedi bod yn ganolog i'r ffordd yr ydym wedi cyflwyno'r gorffennol i'r cyhoedd. Yn yr arddangosfa arloesol hon bydd pobl sy'n dod i Gastell Coch yn gadael gan edrych ar henebion mewn ffordd newydd, un sy'n gwerthfawrogi sut y mae celf a ffotograffiaeth wedi datblygu dros amser."

Mae arddangosfa ‘Celf yn y Castell’: Taith trwy gyfrwng ffotograffiaeth’ ar agor pob dydd rhwng 10.00am a 5.00pm rhwng 13 a 14 Awst. Cynhelir lansiad di-dâl ar 12 Awst rhwng 6.30pm a 8.30pm. Croeso i bawb.

Ewch i i tudalen digwyddiadau am fwy o wybodaeth neu ewch i Cadw ar Facebook neu dilynwch @Cadwcymru ar Twitter.