Artist Preswyl ym meddrod Neolithig a pharcdir ceirw Parc le Breos Cwm — galw am ymgeiswyr

Dydd Llun 27 Gorffennaf 2015

Mae Cadw yn falch o gyhoeddi bod galw am artist ar gyfer ei trydydd rhaglen breswyl yn 2015, a fydd ym meddrod Neolithig a pharcdir ceirw Parc le Breos Cwm, yn y Gwyr.

  • Siamber Gladdu Parc le Breos

    Siamber Gladdu Parc le Breos

  • Llun o siambr gladdu Parc le Breos

    Siambr Gladdu Parc le Breos

  • Llun o siambr gladdu Parc le Breos

    Siambr Gladdu Parc le Breos

Mae Cadw yn falch o gyhoeddi bod galw am artist i gyfrannu i’r rhaglen artistiaid preswyl yn safle Neolitheg Parc le Breos Cwm, yn y Gwyr.

Bydd y lleoliad yn croesawu artist am gyfnod o chwe mis.

Oherwydd natur y safle, bydd rhaid bod yr artist yn medru gyrru car ei hun.

Mae’r cyfnod ymgeisio nawr ar agor, a bydd yn cau ar Ddydd Mawrth 25 Awst am 5pma bydd cyfweliadau yn cael ei cynnal ar y 7 Medi yn Caerdydd.

Mae manylion llawn yn y llwytho isod.

Anfonwch e-bost at CadwPublicProgrammes@cymru.gsi.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am y preswyliad.