Mae'r Tŷ Canoloesol Penarth Fawr, Pwllheli angen Ceidwad yr Allwedd

Dydd Gwener 13 Mawrth 2015

Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Mae Cadw yn chwilio am bobl i edrych ar ôl allweddi a bod yn gyfrifol am archwilio’r cofebion yn rheolaidd:

Y dyletswyddau generig yn neu o amgylch y gofadail fydd:

  • Agor a chloi’r gofadail yn ddyddiol o Ebrill - Hydref
  • Clirio sbwriel
  • Adrodd ar unrhyw ddifrod i’r gofadail
  • Adrodd ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Nid oes tâl ar gyfer ceidwaid yr allweddi. Telir ffi fechan yn chwarterol, gros o dreth incwm a chyfraniadau yswiriant cenedlaethol.

Mae ceidwaid yr allweddi yn annibynnol ac nid ydyn nhw’n weithwyr cyflogedig, asiantiaid, partneriaid na chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru.
Disgwylir iddyn nhw fyw’n agos i’r gofadail a ddim mwy na pump filltir i ffwrdd.

Os allwch chi gwrdd â’r her a’r ymroddiad hwn, anfonwch neges i ddatgan eich diddordeb i’r cyfeiriad post neu e-bost isod os gwelwch yn dda.

Jill Brinkworth
Cadw
Tîm Stadau ac Eiddo
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd CF15 7QQ

Neu e-bostiwch cadwestatesandproperty@cymru.gsi.gov.uk

Dyddiad cau:  20 Mawrth 2015