Pafiliwn Pier Penarth yn cyhoeddi tymor newydd o Ddarlithoedd ar Hanes Celf

Dydd Llun 28 Medi 2015

Castell Coch

Castell Coch

Mae’n bleser gan Bafiliwn Pier Penarth gyhoeddi tymor newydd o ddarlithoedd ar Hanes Celf a arweinir gan Stella Grace BA (Anrh) Hanes Celf, Darlithydd Llawrydd mewn Hanes Celf, Prifysgol Bryste. Mae’r darlithoedd hyn yn rhan o gylch gwaith Pafiliwn Pier Penarth yn y maes Celf, cylch gwaith sy’n datblygu, ac mae’n ffordd ddelfrydol o ddysgu mwy am wahanol arddulliau, gwrthrychau a chynnwys paentiadau, gan amrywio o Da Vinci i Picasso.

Erbyn hyn rydyn ni’n cynnig amrywiaeth ehangach o bynciau yn ein darlithoedd, ac enw’r sesiwn brynhawn yw Bywyd Bob Dydd mewn Celf, sy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd naill ai â chefndir mewn celf neu heb unrhyw gefndir mewn celf, ond sydd â diddordeb brwd mewn paentiadau. Mae’n ffordd ardderchog o ddysgu mwy am hanes celf a chasgliadau, pwnc hynod o gyffrous, a hynny yn amgylchedd cyfeillgar Pafiliwn Pier Penarth. Oherwydd ymroddiad mynychwyr blaenorol, mae Pafiliwn Pier Penarth wedi cyflwyno gostyngiad arbennig ar gyfer ymwelwyr sy’n archebu lle yn y pedair darlith.  


Mae’n fraint gan Bafiliwn Pier Penarth gyflwyno cyfres o ‘Ysgolion Undydd’, sef cyrsiau undydd gyda’r nod o addysgu ac ysbrydoli ymwelwyr am wahanol bynciau: Celf Cymru, Y Gaeaf mewn Celf a Phensaernïaeth a Chelf Addurniadol William Burges. Bydd yr ysgolion undydd hyn yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i westeion am y pynciau, gan yn sicr roi mwy o flas ac ymwybyddiaeth iddyn nhw o’r pwnc.

Mae Stella Lyons yn weithiwr proffesiynol ym maes Celf sydd wedi hen ennill ei phlwyf, ac mae’n darlithio’n rheolaidd mewn Hanes Celf yn y Gwyliau ar Werthfawrogi’r Celfyddydau a drefnir gan Saga. Mae’n darlithio hefyd i’r Classical Education Forum, sef cwmni o Gaerdydd sy’n arbenigo mewn addysg oedolion ac i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA), lle mae wedi darlithio ar amrywiaeth eang o themâu a chyfnodau celfyddydol. Mae’n darlithio hefyd i grwpiau mawr (150+) ar gyfer Cymdeithasau Celf amrywiol ac ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Treuliodd Stella flwyddyn yn astudio celf y Dadeni yn yr Eidal hefyd yn y British Institute of Florence.

Mae ei gwaith yn cael ei ganmol yn fawr, ac yn ôl un o fynychwyr yr Ysgol Undydd ar Ddarluniau o Gymru:

“Hoffwn i ac Eileen ddweud cymaint rydyn ni wedi mwynhau eich Ysgol Celf yng Nghymru undydd a hoffem ddiolch i chi am eich gwaith paratoi gofalus ac am yr holl waith caled a wnaed i baratoi ar gyfer y darlithoedd” - Eileen a Frances

Cafodd Stella fwy o sylwadau cadarnhaol am ei chyfres flaenorol o ddarlithoedd ym Mhafiliwn Pier Penarth:
“Cwrs difyr iawn, detholiad diddorol ac amrywiol o baentiadau ac Artistiaid. Cefais gryn flas ar y ddarlith ar symbolaeth; fe wnaeth i mi ddeall ystyr y paentiadau a deall rhai eraill hefyd. Mae Stella yn gofyn i’r gynulleidfa am sylwadau ac mae'r trafodaethau yn goleuo rhywun ymhellach.” - Thomas
"Profiad addysgiadol a diddorol. Mae wedi bod yn gymorth mawr i mi werthfawrogi gwahanol fathau o gelf" - Alyson
"Cyfres ragorol o ddarlithoedd ac roeddwn yn lwcus iawn o gael mynychu’r pedair" - Christine
"Darlithoedd gwerth chweil - rydw i wedi teithio o Gas-gwent bob wythnos i’w mynychu" - Colleen

Bywyd Bob Dydd mewn Celf
23 Hydref, 30 Hydref, 6 Tachwedd, 13 Tachwedd
2pm-4pm
TOCYNNAU: £8 y ddarlith
https://www.ticketsource.co.uk/event/102430
Swyddfa Docynnau: 02920712100

Darluniau o Gymru
2 Hydref
10.30am – 3.30pm
Tocynnau: £30/ £35
https://www.ticketsource.co.uk/event/102520

Athrylith Hynod William Burges
19 Tachwedd
10.30am – 3.30pm
Tocynnau £30/£35
https://www.ticketsource.co.uk/event/102525

Peintio’r Gaeaf : Golygfeydd Eira mewn Celf
4 Rhagfyr
10.30am – 3.30pm
Tocynnau £30/£35
https://www.ticketsource.co.uk/event/102572