Digwyddiad cydganu â Frozen yng nghastell hudolus Cymru

Dydd Mercher 07 Hydref 2015

  • Sinema Sydyn yng Nghastell Coch 

  • Sinema Sydyn yng Nghastell Coch 

  • Sinema Sydyn yng Nghastell Coch 

  • Sinema Sydyn yng Nghastell Coch 

Mae Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) yn cynnal digwyddiad i gydganu â Frozen ar safle hudolus Castell Coch ddydd Sadwrn 10 Hydref.

Gyda chymorth i gydganu gan gerddorion Opera Cenedlaethol Cymru ac effeithiau 'rhyfeddodau'r gaeaf' a choreograffi gan Brifysgol De Cymru, bydd y digwyddiad yn rhoi llwyfan unigryw i'r ffilm Disney hynod o boblogaidd.

Mae'r dangosiad hwn yn rhan o raglen o ddigwyddiadau sinemâu dros dro sy'n cael eu cynnal yn y castell gothig yn ystod ail wythnos mis Hydref (9 a 10) mewn partneriaeth â Chanolfan Celfyddydau Chapter, Rhwydweithiau Cynulleidfaoedd Ffilm BFI, Canolfan Ffilm Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru a Phrifysgol De Cymru. Byddant hefyd yn cael eu cynnal yng Nghastell Caerffili ddiwedd mis Tachwedd (20 a 21).

Mae'r dangosiadau ffilm amrywiol yn cynnwys ffefrynnau teuluol fel Beauty & the Beast a The Princess Bride, ynghyd â'r fersiwn fud o'r sioe gerdd boblogaidd Phantom of the Opera o 1925. Yn ogystal â hyn, ceir cipolwg arbennig ar gast Opera Genedlaethol Cymru yn cynhesu eu lleisiau cyn y sioe a sgôr gerddorol fyw gan y Steepways Collective.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Efallai bod cymysgu ffilmiau a henebion yn anghyffredin, ond mae'r digwyddiadau hyn yn dangos sut mae modd cyfuno'r celfyddydau a threftadaeth i helpu pobl i weld ein safleoedd eiconig mewn golau newydd.

“Mae sinema yn yr awyr agored ar safleoedd heneb ysbrydoledig gyda cherddoriaeth fyw ddramatig ac effeithiau arbennig trawiadol yn troi rhywbeth mor gyffredin â gwylio ffilm yn brofiad cynhwysfawr y byddwch chi'n ymgolli ynddo.

“Mae ymdrech gydweithredol enfawr yn cael ei gwneud i drefnu'r digwyddiadau hyn, felly rwyf yn llongyfarch yr holl bartneriaid sydd wedi cyfrannu at roi'r profiadau anhygoel hyn i'r cyhoedd.”

Yn ystod y ffilmiau bydd y cwmnïau bwyd a diod gwych, Dusty Knuckle Pizza a Chwmni Bragu Crafty Devil, ar y safle dros dro i ddarparu pitsas, byrbrydau a diodydd oer a phoeth i'r gwylwyr llwglyd a sychedig.

Bydd dangosiadau gyda seddi yn cael eu cynnal yn nghwrt crwn Castell Coch, ac yn Neuadd Fawr Castell Caerffili. Argymhellir bod yr ymwelwyr yn lapio'n gynnes ar gyfer y sioeau.

I archebu tocynnau ar gyfer y dangosiadau ffilm un ai yng Nghastell Coch (9-10 Hydref) neu yng Nghastell Caerffili (20-21 Tachwedd) ewch i www.chapter.org neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 02920 304 400.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ewch i www.gov.wales/cadw, neu gwyliwch y fideo o ddigwyddiadau y llynedd ar-lein.

Rhestr o Ddigwyddiadau:

Hydref: Digwyddiadau Castell Coch

Dydd Gwener 9 Hydref - 5pm
Beauty & The Beast (Disney)
Cyfarwyddwyr: Gary Trousdale, Kirk Wise. Gyda Paige O’Hara, Robby Benson
UDA/1991/88munud/U

Mae Belle, merch fywiog o'r pentref, yn mynd i gastell y bwystfil ar ôl iddo garcharu ei thad, Maurice. Gyda chymorth ei weision hud, gan gynnwys y tebot Mrs. Potts, mae Belle yn dechrau hudo'r bwystfil creulon o'i ffordd o fyw ynysig.
£10/£8

Dydd Gwener 9 Hydref - 8pm
The Princess Bride
Y DU/1987/98munud/PG
Cyfarwyddwr: Rob Reiner. Gyda Robin Wright, Cary Elwes, Peter Falk, Mandy Patinkin, Andre the Giant

Mae merch hardd wedi'i chipio gan dywysog haerllug er mwyn iddi ei briodi, ond mae ei chalon yn eiddo i'w gwir gariad, ac mae'n rhaid iddo frwydro yn erbyn dihirod teyrnas chwedlonol Florin i ddod o hyd iddi.  Dyma stori hud a lledrith hyfryd gyda chymysgedd briodol o antur, cariad a chomedi.
£15/£12

Dydd Sadwrn 10 Hydref - 5pm
Cydganu â Frozen
Cyfarwyddwyr: Chris Buck, Jennifer Lee. Lleisiau Kristen Bell, Josh Gad
UDA/2013/108munud/PG

Mae Anna, merch gadarnhaol a di-ofn, yn mynd ar daith arwrol gyda Kristoff a dyn eira doniol o'r enw Olaf, dan amgylchiadau tebyg i Everest i ddod o hyd i'w chwaer, Elsa, sydd, drwy ei phwerau rhewllyd, wedi gadael y deyrnas mewn gaeaf diddiwedd. Bydd cyfle i gydganu gydag Opera Cenedlaethol Cymru i gynhesu'r lleisiau.
£10/£8

Dydd Sadwrn 10 Hydref - 8pm
Phantom Of The Opera*
UDA/1925/93munud/PG
Cyfarwyddwr: Rupert Julian. Gyda Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry

Mae dyn gwyllt mewn mwgwd sy'n byw yn y fynwent danddaearol o dan y tŷ Opera ym Mharis yn syrthio mewn cariad â llais cantores opera ifanc. Mae wedi gwirioni â hi ac mae'n ei herwgipio a'i llusgo dan ddaear lle mae'n rhaid iddi ganu iddo ef yn unig. Ceir perfformiad dychrynllyd anhygoel gan Lon Chaney yn y campwaith hwn o ffilm arswydus mud.
*Gyda pherfformiad o sgôr byw gan y Steepways Sound Collective ac ymyriad cerddorol cyn y digwyddiad gan Opera Cenedlaethol Cymru.
£15/£12

Tachwedd: Digwyddiadau Castell Caerffili

Dydd Gwener 20 Hydref - 5pm
Beauty & The Beast (Disney)
Cyfarwyddwyr: Gary Trousdale, Kirk Wise. Gyda Paige O’Hara, Robby Benson
UDA/1991/88munud/U

Mae Belle, merch fywiog o'r pentref, yn mynd i gastell y bwystfil ar ôl iddo garcharu ei thad, Maurice. Gyda chymorth ei weision hud, gan gynnwys y tebot Mrs. Potts, mae Belle yn dechrau hudo'r bwystfil creulon o'i ffordd o fyw ynysig.
£10/£8

Dydd Gwener 20 Tachwedd - 8pm
The Princess Bride
Y DU/1987/98munud/PG
Cyfarwyddwr: Rob Reiner. Gyda Robin Wright, Cary Elwes, Peter Falk, Mandy Patinkin, Andre the Giant

Mae merch hardd wedi'i chipio gan dywysog haerllug er mwyn iddi ei briodi, ond mae ei chalon yn eiddo i'w gwir gariad, ac mae'n rhaid iddo frwydro yn erbyn dihirod teyrnas chwedlonol Florin i ddod o hyd iddi.  Dyma stori hud a lledrith hyfryd gyda chymysgedd priodol o antur, cariad a chomedi.
£15/£12

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd - 5pm
Cydganu â Frozen
Cyfarwyddwyr: Chris Buck, Jennifer Lee. Lleisiau Kristen Bell, Josh Gad
UDA/2013/108munud/PG

Mae Anna, merch gadarnhaol a di-ofn, yn mynd ar daith arwrol gyda Kristoff a dyn eira doniol o'r enw Olaf, dan amgylchiadau tebyg i Everest i ddod o hyd i'w chwaer, Elsa, sydd, drwy ei phwerau rhewllyd wedi gadael y deyrnas mewn gaeaf diddiwedd. Bydd cyfle i gydganu gydag Opera Cenedlaethol Cymru i gynhesu'r lleisiau.
£10/£8

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd - 8pm
Phantom Of The Opera*
UDA/1925/93munud/PG
Cyfarwyddwr: Rupert Julian. Gyda Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry

Mae dyn gwyllt mewn mwgwd sy'n byw yn y fynwent danddaearol o dan y tŷ Opera ym Mharis yn syrthio mewn cariad â llais cantores opera ifanc. Mae wedi gwirioni â hi ac mae'n ei herwgipio a'i llusgo dan ddaear lle mae'n rhaid iddi ganu iddo ef yn unig. Ceir perfformiad dychrynllyd anhygoel gan Lon Chaney yn y campwaith hwn o ffilm arswydus mud.
*Gyda pherfformiad o sgôr byw gan y Steepways Sound Collective ac ymyriad cerddorol cyn y digwyddiad gan Opera Cenedlaethol Cymru.
£15/£12