Elusen yn dod â golau porffor i Gastell Caerffili

Dydd Llun 10 Tachwedd 2014

Bydd y sylw ar Gastell Caerffili ar 13eg o Dachwedd, i ddynodi dydd Ymwybyddiaeth Cancr Pancreatig ar draws y byd, gydag un o adeiladau mwyaf nodedig y dref wedi’i oleuo’n borffor.

  • Llun o Castell Caerffili

    Castell Caerffili

  • Castell Caerffili

  • Llun o Castell Caerffili

    Castell Caerffili

Diolch i Bilfinger Europa Facility Management,  bydd Castell Caerffili yn cael ei oleuo fel rhan o ymgyrch Goleuadau Porffor er Gobaith a drefnir gan yr elusen genedlaethol, Cancr Pancreatig UK lle bydd pobl ar draws y Deyrnas Unedig yn dathlu gyda’r sawl sydd wedi goroesi cancr pancreatig, yn ogystal â chofio am y rheiny fu farw o’r afiechyd.

Mae digwyddiadau Goleuadau Porffor er Gobaith yn rhoi cyfle i ffrindiau a theuluoedd ddod ynghyd i rannu eu storïau ac uno yn eu penderfyniad i frwydro yn erbyn cancr pancreatig.  

Yn ôl Tony Payne, Prif Geidwad Castell Caerffili: “Rydym mor falch ein bod yn gallu cymryd rhan yn Goleuadau Porffor er Gobaith a thynnu sylw at negeseuon mor bwysig am yr afiechyd hwn sy’n aml yn cael ei esgeuluso.  Hoffwn ddiolch i Bilfinger Europa Facility Management am gytuno i oleuo’n borffor ar 1 Tachwedd a byddem wrth ein bodd petai cymaint o bobl leol â phosibl yn ymuno â ni yng Nghastell Caerffili."

Mae’n bosibl i unrhyw un sydd am gynnal digwyddiad Goleuadau Porffor er Gobaith naill ai drefnu bod tirnod neu adeilad lleol yn cael ei oleuo’n borffor, neu mae modd cynnal digwyddiad mwy personol, llai o faint yn yr ardd gefn neu barc lleol a dangos cefnogaeth trwy oleuo ffyn goleuo porffor gyda’r hwyr.

Cyfraddau goroesi cancr pancreatig yw’r isaf o’r 21 math o gancr mwyaf cyffredin yn y DU. 4% yn unig o’r bobl sy’n cael diagnosis o’r afiechyd sy’n byw am bum mlynedd neu fwy. Prin fod y ffigur hwn wedi newid mewn 40 mlynedd.  Dyma’r 5ed achos mwyaf cyffredin o holl farwolaethau cancr yn y DU, a chredir y bydd cancr pancreatig wedi pasio cancr y fron i fod y 4ydd achos mwyaf cyffredin erbyn 2030.  

Yn ol Alex Ford, Prif Weithredwr Cancr Pancreatig UK; “Mae Goleuadau Porffor er Gobaith yn ffordd effeithiol ond teimladwy o godi ymwybyddiaeth ar lefel lleol yn ogystal â rhoi cyfle i’r sawl sydd wedi cael eu heffeithio gan yr afiechyd i ddod ynghyd yn ystod Mis Ymwybyddiaeth Cancr Pancreatig i roi cysur ac anogaeth i’w gilydd.  

“Ar ran pawb yn Cancr Pancreatig UK, fe hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bob un sy’n cyfrannu at Goleuadau Porffor er Gobaith.”

Dywedodd Alan Steer, Cyfarwyddwr Cyfrifon Bilfinger Europa: “Mae’n bleser i ni gael cefnogi ymgyrch mor werth chweil ac rydym yn gobeithio ein bod yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr yn ystod Mis Ymwybyddiaeth Cancr Pancreatig wrth gynorthwyo i oleuo Castell Caerffili.”

Bydd cefnogwyr yn uwchlwytho lluniau a newyddion o bob cwr o’r Deyrnas Unedig ar lwyfannau rhwydweithio cymdeithasol yr elusen yn ystod mis Tachwedd gan ddefnyddio’r hashnod  #purplelights.