Buddsoddi mewn dehongli yn datgelu rôl Castell Rhaglan yng nghamau dyfeisio'r injan stêm

Dydd Mawrth 05 Ebrill 2016

Mae prosiect dehongli arloesol, sy'n dod â hanes ecsentrig Castell Rhaglan a’i rôl annisgwyl mewn darganfyddiadau gwyddonol yn fyw, wedi cael ei ddadorchuddio heddiw

  • Llun o brosiect dehongli arloesol yn Castell Rhaglan

    Prosiect dehongli arloesol yn Castell Rhaglan

  • Llun o brosiect dehongli arloesol yn Castell Rhaglan

    Prosiect dehongli arloesol yn Castell Rhaglan

  • Llun o brosiect dehongli arloesol yn Castell Rhaglan

    Prosiect dehongli arloesol yn Castell Rhaglan

Fel rhan o'r hwb, lansiwyd cyfres o brofiadau digidol traddodiadol a rhyngweithiol yn y castell, wedi eu cynllunio i adrodd stori hanes cyfoethog Rhaglan - o declynnau dawnus i ddyfeisiadau llawn dychymyg.

Un o'r wyth o ddyfeisiadau yw peiriant torri lawnt Tuduraidd, a allai fod wedi cael ei ddefnyddio i gadw'r lawnt fowlio yn y cyflwr gorau posibl, gan ddisodli'r defaid - ond a yw'n dyddio o gyfnod y Tuduriaid mewn gwirionedd?

Mae'r gosodiadau yn rhan o lwybr teulu newydd, sy'n dangos byd Edward y Dyfeisiwr, a fagwyd yn Rhaglan, a’r her i ymwelwyr yw dehongli pa rai o'r wyth teclyn a ddyfeisiwyd gan Edward mewn gwirionedd.  

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd llawn dychymyg o wella profiad ymwelwyr yn safleoedd hanesyddol Cymru, ac mae'r gwaith dehongli newydd yng Nghastell Rhaglan yn gwneud hynny’n union.

“Mae'r datblygiadau cyffrous hyn yn enghraifft wych o sut gall profiadau rhyngweithiol ddod â hanes safle yn fyw, gan greu diwrnod allan unigryw i ymwelwyr a darparu elfen addysgol ar gyfer oedolion a phlant fel ei gilydd i’w chofio ar ôl iddyn nhw fynd adref.

"Gyda rhagor o welliannau yn cael eu cyflwyno yn ein safleoedd hanesyddol yn 2016, rydyn ni’n gobeithio ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd a'u hannog nhw i archwilio a mwynhau treftadaeth diddorol ein gwlad yn ystod Blwyddyn Antur Cymru.”

Castell Rhaglan yw'r castell mwyaf a adeiladwyd erioed gan Gymro, ac mae’n enwog am fod yn gartref plentyndod i Harri Tudur - a goronwyd yn Harri VII yn ddiweddarach. Yn ogystal, daeth y castell yn lled enwog yn ystod y Rhyfel Cartref, pan lwyddodd i wrthsefyll milwyr sennedwr am bron i dair wythnos ar ddeg cyn ildio i'w nerth.

Mae'r gwelliannau diweddaraf hyn i Gastell Rhaglan yn rhan o ymgyrch Antur Hanes Cadw, a fydd yn cyflwyno digwyddiadau a phrofiadau na welwyd mohonyn nhw o'r blaen yn safleoedd hanesyddol ein gwlad yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru.