Ailadeiladu’r gorffennol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf

Dydd Mercher 02 Gorffennaf 2014

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn cyfuno’r dechnoleg ddiweddaraf gyda'r gorau o'r gorffennol er mwyn ailadeiladu rhai o henebion mwyaf eiconig Cymru.

???cadw.media.no_js???

Heddiw (2 Gorffennaf 2014) cyhoeddodd Cadw ei gynlluniau i ddefnyddio technoleg CGI i ddod â nifer o’i safleoedd hanesyddol yn fyw drwy ailadeiladu Castell Caerffili – un o gestyll mwyaf Ewrop.    

Mae'r fideo, sydd nawr ar gael ar Sianel YouTube Cadw, yn rhoi syniad i’r gwylwyr o sut byddai’r safle adnabyddus wedi edrych yn nechrau'r 1300au pan lwyddodd i wrthsefyll ymosodiad gan 10,000 o wrthryfelwyr o Gymru.

Mae'r fideo yn darlunio’r system amddiffyn ‘dau fur’ a ffafriwyd gan Gilbert de Clare, yr uchelwr oedd yn gyfrifol am adeiladu Castell Caerffili.    

Gall gwylwyr wau eu ffordd drwy gyfres o bontydd codi, pyrth a drysau pren er mwyn torri drwy amddiffynfeydd y castell sy’n dod yn fyw drwy’r fideo.  

Mae darnau coll y castell yn codi o'r ddaear wrth i dŵr y de ddwyrain, sydd heddiw yn gwyro mwy na thŵr Pisa, sythu a dychwelyd i’w hen ogoniant.  

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Mae’r prosiect hwn yn enghraifft berffaith o sut y gallwn ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i danio dychymyg cynulleidfaoedd newydd a’u hannog i ddathlu hanes Cymru.

“Mae’n bwysig edrych ar ffyrdd newydd o hyrwyddo ein treftadaeth er mwyn i bobl Cymru a thwristiaid fel ei gilydd ymweld â'r henebion hanesyddol sydd gennym a'u mwynhau."

Mae’r castell, y mwyaf yng Nghymru, yn adnabyddus ledled y byd oherwydd ei fod wedi cael ei ddefnyddio fel cefnlen i raglenni teledu sy'n cynnwys Doctor Who a Merlin.

Bu tîm o ddylunwyr CGI yn gweithio gydag arbenigwyr Cadw ar y prosiect, gan ddefnyddio cynlluniau llawr manwl, clipiau o’r awyr, argraffiadau arlunydd a gwybodaeth fapio gan swyddfa'r gofrestrfa dir.  

Y fideo o Gastell Caerffili yw'r cyntaf mewn cyfres o brosiectau CGI a gaiff eu dadlennu gan Cadw dros yr haf fel rhan o’i ymgyrch ‘Teithwyr Amser' sydd â'r nod o ysbrydoli pobl ym mhob rhan o Gymru i ymddiddori yn eu hanes lleol.

Hefyd fel rhan o'r ymgyrch, rhyddhawyd cyfres o fideos wedi'u ffilmio gan y comediwyr o Gymru, Chris Corcoran ac Elis James, a rhestr chwarae ar gyfer YouTube o'r enw 'Cestyll o'r Cymylau’, sy'n arddangos deg o safleoedd hanesyddol Cymru o'r awyr.