Rhaglen Addysg Rufeinig Newydd yng Nghaer Segontium, Caernarfon

Dydd Llun 20 Hydref 2014

Mae rhaglen addysgol bwrpasol sy’n canolbwyntio ar fywyd milwr cynorthwyol Rhufeinig wedi dechrau yn ddiweddar yng Nghaer Rufeinig Segontium yng Nghaernarfon.

Llun o plant yn cymrud rhan yn digwyddiad Caer Rufeinig Segontium

Plant yn cymrud rhan yn digwyddiad ar safle Segontium

Mae’r sesiwn gweithgareddau, sy’n anelu’n bennaf at ddisgyblion 7-11 oed, wedi’i ysbrydoli gan fywyd y milwyr a fyddai wedi cael eu lleoli yn y gaer yng Ngwynedd tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi’i fwriadu’n unswydd i helpu ysgolion i ddysgu am fywyd beunyddiol pobl a oedd yn byw yng nghyfnod y Rhufeiniaid fel rhan o Gyfnod Allweddol Dau ac elfennau allweddol y Cwricwlwm Cymreig o fewn Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru.

Gan ddefnyddio copïau o sgrepan, arfwisg a chrochenwaith Rhufeinig a gwrthrychau gwreiddiol sydd wedi’u canfod yn y gaer gan archaeolegwyr, bydd yr ysgolion yn darganfod sut a pham yr aeth y Rhufeiniaid ati i godi a defnyddio’r gaer ac yn profi’r gaer, y barics a’r baddonau. Fe fyddan nhw’n dysgu sut beth oedd bywyd milwr ym myddin Rhufain, gan edrych yn fanylach ar eu harfau a’u harfwisgoedd.

Ar ben hynny, mae adnodd addysgol i athrawon ei ddefnyddio ar y safle ar gael bellach, i’w lawrlwytho oddi ar y tudalennau addysg ar wefan Cadw, er mwyn helpu’r ysgolion i gynnwys llythrennedd a rhifedd yn eu hymweliad â’r safle ochr yn ochr â hanes.

Mae gweithgaredd Milwr Cynorthwyol Rhufeinig ar gael ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yn ystod y tymor, mae’n para 60-90 munud ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rhaid archebu’r gweithgaredd ymlaen llaw ac mae’n costio £90 y grŵp, ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion. Gallwch drefnu diwrnod cyfan i gynnwys cyfle i grwydro’r safle ar eich pen eich hunain gyda phecyn gweithgareddau neu drwy gynnwys ymweliad â Chastell Caernarfon, sydd o fewn pellter cerdded i Gaer Rufeinig Segontium. Mae rhagor o wybodaeth a manylion am sut i archebu ar gael yn http://cadw.wales.gov.uk/learning/educational-visits/?skip=1&lang=cy neu ffoniwch 01286 677224.

I gael rhagor o wybodaeth am ddysgu ar safleoedd Cadw, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter. Gallwch hoffi Caer Rufeinig Segontium a Cadw ar Facebook a dilyn @Cadw_CG_and_SRF ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf.