Ymunwch yn Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd

Dydd Gwener 16 Hydref 2015

Mae gan bobl ifanc yng Nghymru wythnos ar ôl i gofrestru i fynychu Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon

Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd 2015

Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd 2015

Bydd yr uwchgynhadledd, a gynhelir rhwng 20 a 22 Hydref, yn croesawu cynrychiolwyr ieuenctid o bob rhan o’r DU i ddysgu mwy am bwysigrwydd treftadaeth y byd.

Bydd ganddynt y cyfle i archwilio tirwedd hanesyddol Blaenafon, ymweld â safleoedd o bwysigrwydd byd-eang fel y Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon, trafod treftadaeth fyd-eang, a mynychu cinio a disgo’r gynhadledd.

Mae’n rhaid i’r rhai sydd am fynychu gofrestru grŵp o ddau i chwech o bobl 13 i 17 oed (neu 25 oed os ydynt mewn addysg arbennig) cyn 21 Medi. Mae’n rhaid iddynt hefyd gyflwyno darn o waith celf neu gyfryngau creadigol cyn 25 Medi sy’n mynd i’r afael â’r cwestiwn, “Beth yw gwerth treftadaeth y byd i chi?”

Bydd y gynulleidfa’n derbyn llety am ddim am ddwy noson iddyn nhw ac un oedolyn, bwyd, yr holl weithgareddau yn yr uwchgynhadledd a bag nwyddau a chrys T.

Meddai Ashleigh Taylor, swyddog treftadaeth Torfaen: “Dyma gyfle gwych i bobl ifanc yng Nghymru chwifio’r faner ar ran ein Safleoedd Treftadaeth y Byd i weddill y DU.

“Bydd y bobl ifanc yn dysgu mwy am bwysigrwydd byd-eang Safleoedd Treftadaeth y Byd a bydd yn eu helpu i ddeall sut y gellir defnyddio treftadaeth fel dull pwerus i newid pethau yn eu cymunedau eu hunain.”

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.visitblaenavon.co.uk.