Gardd dân ryfeddol yn dod i Gastell Caernarfon

Dydd Mercher 07 Medi 2016

Bydd awyr y nos uwchben Caernarfon yn wenfflam wrth i berfformiad tanllyd ddod i gastell y dref am y tro cyntaf ar Ddydd Gwener, 30 Medi.  

  • Castell Caernarfon

    Castell Caernarfon: Blwyddyn Antur Delwedd © Walk the Plank

  • Castell Caernarfon

    Castell Caernarfon: Blwyddyn Antur Delwedd © Walk the Plank

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, (Cadw), wedi ymuno gyda Walk the Plank, Galeri Caernarfon a Cyngor Gwynedd i lwyfannu noson benigamp o gampau tanllyd, arddangosiadau a pherfformiadau gweledol syfrdanol yng Nghastell Caernarfon a’r cyffiniau.  

Mae Gwenfflam Caernarfon yn un o gyfres o ddigwyddiadau arbennig sy’n cael eu trefnu yn safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Cymru, ac yn gyfle i weld glannau’r dref yn dod yn fyw gyda gorymdaith tortsh a pherfformiad o gerddoriaeth fyw.

Bydd ymwelwyr sy’n talu hefyd yn cael cyfle i grwydro'r ardd dân yn y castell lle mae cerfluniau’n clecian ac yn fflamio, coed cochddail yn siglo a cherfluniau celf anferthol yn ffrwydro - y cyfan yng nghysgod Safle Treftadaeth y Byd ysblennydd. Bydd ymwelwyr yn gallu gweld yr ardd dân yn y castell tan Ddydd Sadwrn, 01 Hydref 2016. Gellir archebu tocynnau ar-lein fan hyn.

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: “Mae Blwyddyn Antur Cymru wedi gweld rhaglen lawn o ddigwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnal yn ein safleoedd hanesyddol.  

“O sioeau syrcas a gwyliau cwrw i ddangos gemau rygbi a thaith genedlaethol draig un dunnell Cadw!  

“Mae Gwenfflam Caernarfon yn ddigwyddiad arall newydd sbon ac rwy’n siŵr y bydd yn creu ffordd unigryw arall o annog pobl i archwilio a mwynhau ein treftadaeth ryfeddol.”  

Bydd Gwenfflam Caernarfon yn cychwyn gyda Mr Wilson’s Second Liners Street Band yn arwain gorymdaith dortshys o’r Galeri ar fachlud haul.  

Byddant yn cerdded drwy’r dref ac i lawr i’r afon mewn pryd i weld y perfformiad cerddoriaeth fyw a’r sioe danllyd ar y Cei Llechi.  

Bydd y sawl sydd â thocynnau wedyn yn gallu mynd ymlaen i archwilio rhyfeddodau tanllyd gardd dân Castell Caernarfon.

Gellir archebu tocynnau ymlaen llawn o swyddfa docynnau’r Galeri ar 01286 685 222 neu drwy wefan y Galeri. Mae’r prisiau o £5.00 am docyn plentyn hyd at £22.00 am docyn teulu. Bydd nifer cyfyngedig o docynnau ar gael wrth gatiau Castell Caernarfon. Mae gwybodaeth bellach am Gwenfflam Caernarfon ar gael ar wefan Cadw.