Farchogion, paratowch! Gollyngwch y bont godi wrth i henebion Cadw baratoi i ailagor!

Dydd Iau 13 Mawrth 2014

Bydd safleoedd Cadw ledled Cymru yn rhoi eu cotiau gaeaf i gadw yn yr wythnosau nesaf a bydd yr holl ddrysau a gatiau yn ailagor i groesawu ymwelwyr yn y gwanwyn!

Llun o Castell Talacharn

Ar 1 Mawrth 2014, bydd y safleoedd canlynol yn ailagor ar ôl bod ar gau dros y gaeaf: Castell Talacharn, Castell Oxwich, Castell Rhuddlan, Capel y Rug a Hen Eglwys y Plwyf Llangar.

Bydd Llys yr Esgob Llandyfái ar gau ar ddydd Llun a dydd Iau. A bydd Castell Gwyn a Chastell Oxwich bellach ar gau ar ddydd Llun a dydd Mawrth.

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â 129 o safleoedd hanesyddol Cadw bob blwyddyn i ddarganfod y straeon dramatig sy'n gysylltiedig â chestyll, abatai, henebion diwydiannol a chynhanesyddol ysblennydd Cymru. Mae straeon diddorol am frwydrau dros y canrifoedd ymhlith y chwedlau niferus sy'n cwmpasu miloedd o flynyddoedd o hanes, ac maent yn aros i ymwelwyr â safleoedd Cadw eu datgelu.

Cynhelir llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl ar safleoedd Cadw dros y Pasg a Gŵyl y Banc gan gynnwys helfâu wyau Pasg, teithiau cyfnos a digwyddiadau ail-greu brwydrau.

Ewch i'n tudalen ddigwyddiadau am ragor o fanylion.