Safleoedd treftadaeth Cymru ar agor am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Mercher 01 Mawrth 2017

Bydd nifer o safleoedd treftadaeth Cymru ar agor am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni (1 Mawrth 2017), wrth i ymwelwyr gael cyfle i grwydro a mwynhau safleoedd Cadw yn ddi-dâl ym mhob cwr o Gymru.

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Er mwyn dechrau Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru,  bydd 17 safle yn agor eu drysau fel rhan o'r cynllun - gan gynnwys Palas trawiadol yr Esgob yn Nhyddewi, sy'n agos at y safle ble y sefydlodd Dewi Sant ei hun ei fynachdy.


O Gastell rhyfeddol Conwy i gastell cerrig hynaf Cymru, sef Castell Cas-gwent, mae cyfle i ymwelwyr gael diwrnodau i'w cofio am ddim yn nifer o'n safleoedd i ddathlu bywyd Dewi Sant.

Dwedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: "O adeiladau hanesyddol i safleoedd eiconig, mae Cymru'n llawn treftadaeth ddiddorol a henebion chwedlonol, ac felly pa well ffordd o ddathlu Dydd Gŵyl Dewi na'u gwneud yn haws i ymweld â nhw? Ar 1 Mawrth rydyn ni'n cynnig mynediad am ddim i bawb i nifer o safleoedd pwysig o gwmpas Cymru fel y gall pawb grwydro a mwynhau ein treftadaeth genedlaethol bwysig.

"Yn enw ein Nawddsant, gall ymwelwyr gychwyn eu taith chwedlonol i orffennol Cymru er mwyn datgelu straeon ein cestyll, yr abatai a safleoedd hanesyddol eraill."

Codir tâl mynediad yn y safleoedd canlynol fel arfer, ond mynediad am ddim ar ddydd Mercher, 1 Mawrth 2017:

▪ Castell Biwmares
▪ Castell Caernarfon
▪ Castell Caerffili
▪ Castell Carreg Cennen
▪ Castell Coch
▪ Castell Cas-gwent
▪ Castell Conwy
▪ Castell Cricieth
▪ Castell Dinbych
▪ Castell Dolwyddelan
▪ Castell Harlech
▪ Castell Cydweli
▪ Castell Rhaglan
▪ Palas yr Esgob Tyddewi
▪ Abaty Tyndyrn
▪ Llys a Chastell Tre-tŵr
▪ Castell Weble

Mae gan Cadw hefyd dros 100 o henebion heb staff ym mhob cwr o Gymru sydd ar agor am ddim drwy gydol y flwyddyn - o olion eglwysig trawiadol fel Abaty Nedd, a oedd unwaith yn gartref i fynachod Sistersaidd, i gadarnleoedd arfordirol strategol fel Castell Fflint, sy'n enwog am fod yn lleoliad cwymp Richard II yn nrama Shakespeare sy'n rhannu'r un enw. Mae croeso i ymwelwyr grwydro'r safleoedd hyn drwy gydol y flwyddyn - dewch o hyd i safle yn eich ardal chi yn cadw.gov.wales/daysout