Mae STAMP Castell yn dychwelyd i Gaernarfon

Dydd Gwener 05 Mai 2017

16 o artistiaid yn arddangos o amgylch Castell Caernarfon, Safle Treftadaeth y Byd, wrth i STAMP Castell02 ddychwelyd i’r dref o ddydd Gwener 12 Mai – Dydd Sul 14 Mai 2017.

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Mae STAMP Castell yn dychwelyd i Gaernarfon am yr eildro, gan ddangos gwaith 16 artist gyda’r waliau, tyrrau, ystafelloedd a choridorau Safle Treftadaeth y Byd, Castell Caernarfon, yn gefndir trawiadol.  Gan adeiladu ar lwyddiant digwyddiad llynedd, bydd Castell02 yn llwyfan i fwy o artistiaid ac amrywiaeth ehangach o ffurfiau celf, gyda gwaith yn cynnwys gosodiadau celf gweledol, cerddoriaeth, perfformiadau byw a thafluniad digidol.

Yr artistiaid fydd yn arddangos ac yn perfformio yn Castell02 yw: Merel Bekking, Natasha Brooks, Laura Cameron, Llŷr Erddyn Davies, cwmni theatr Dripping Tap, Chris Tally Evans, Will Hurt, Catron Menai, Gill Murray, Siân Miriam Parry, Jonathan Polkest, Emrys Williams, Gwyn Williams, Jwls Williams & Matt Moate, a Sarah Williams.

Mae gwaith yr holl artistiaid wedi’i ysbrydoli gan dref Caernarfon, ei phensaernïaeth, hanes, pobl a digwyddiadau, sydd wedi arwain at drawstoriad o themâu yn Castell02, o’r difrifol i’r hwyliog a chwareus.

Caiff STAMP Castell02 ei lansio ar ddydd Gwener 12 Mai am 5.30pm tan 8pm y noson honno, ac mae’n rhad ac am ddim i aelodau’r cyhoedd y diwrnod hwnnw. Ar ddydd Sadwrn 13 a dydd Sul 14 Mai, bydd angen talu pris mynediad arferol i’r Castell i gael mynediad i’r digwyddiad. Mae tocyn trigolion Caernarfon (rheiny a ddefnyddiwyd i weld yr arddangosfa Pabi diweddar) yn ddilys drwy’r holl benwythnos ac mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi darparu nifer cyfyngedig o docynnau am ddim y gellir eu casglu ar y diwrnod o  Efail yr Ynys yn y Cei Llechi ar sail cyntaf i’r felin.

Dywedodd yr arlunydd rhyngwladol ac aelod panel Castell02, Bedwyr Williams: ‘Mae wir yn wych i fod ynghlwm â’r detholiad o artistiaid ar gyfer y digwyddiad hwn, sydd mewn lleoliad gwerth chweil, ac yn amlygu’r fath amrediad o arlunwyr, o’r adnabyddus i raddedigion diweddar.’
‘Rwyf wrth fy modd ein bod wedi sicrhau bod y digwyddiad yn digwydd eto eleni, a chryfhau ein partneriaeth â CADW. Mae’n gyfle gwych i’r arlunwyr arddangos eu gwaith tu mewn ac o amgylch y Castell, sy’n galluogi’r gynulleidfa i brofi’r Safle Treftadaeth y Byd mewn modd gwahanol,’ meddai Rhian Haf, Cyswllt Celf STAMP.

Dywedodd Nathalie Camus o Gyngor Celfyddydau Cymru: "Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o fod yn bartner yn narpariaeth Stamp  trwy ein menter Creu Cymunedau Cyfoes.  Mae’r prosiect yn datblygu ac yn buddsoddi mewn profiadau celfyddydol a diwylliannol sy’n cyfoethogi bywydau pobl. Bydd yn benwythnos cyffroes, yn arddangos gwaith gan y 15  artist sy’n dathlu Caernarfon, ei phobl, adeiladau a hanes.

Gellir dod o hyd i fwy o fanylion am ddigwyddiad eleni, yr artistiaid a oedd yn rhan o’r Castell cyntaf a hefyd y prosiect STAMP ehangach ar wefan STAMP www.stamp.cymru/ên/project/castell-en/ <http://www.stamp.cymru/en/project/castell-en/>

Mae Castell02 hefyd yn cydweithio â Gŵyl Fwyd Caernarfon, sy’n digwydd ar yr un penwythnos, gan gynnig penwythnos cyffroes, llawn hwyl i drigolion y dref ac ymwelwyr.