Annog plant ysgol a theuluoedd i deithio drwy amser a’r gofod yng Nghastell Caerffili

Dydd Mawrth 29 Medi 2015

Bydd teuluoedd a phlant ysgol yn cael eu hannog i deithio drwy amser a’r gofod gydol yr wythnos (28 Medi - 4 Hydref), fel rhan o wythnos o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yng Nghastell Caerffili.

Llun o Castell Caerffili

Castell Caerffili

Bydd sesiynau planetariwm dros dro yn cael eu cynnal ar gyfer plant ysgol gydol yr wythnos ar y safle unigryw, sydd yng ngofal Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw). Disgwylir i 700 a mwy o blant gymryd rhan yn ystod yr wythnos, a bydd y sesiynau’n agored i'r cyhoedd hefyd ddydd Sadwrn 3 a dydd Sul 4 Hydref.

Mae'r digwyddiad wedi’i drefnu mewn partneriaeth ag ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerffili, fel rhan o fenter bolisi newydd ac arloesol Llywodraeth Cymru, Cyfuno: Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant. Nod y fenter yw cysylltu cyrff diwylliannol yn agosach â’i gilydd drwy raglen Cymunedau yn Gyntaf, er mwyn ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion. Bydd disgyblion o ysgolion mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ledled Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymryd rhan yn y digwyddiadau yn ystod yr wythnos.

Bydd y cyfranogwyr yn cael gweld sut olwg oedd ar awyr y nos adeg adeiladu'r castell ym 1268, yna ym 1486 pan aeth y castell i ddwylo Siasbar Tudur (Iarll Penfro), ac yna ym 1776 pan ddaeth yn eiddo i John Crichton Stuart (Ail Ardalydd Bute, a ddatblygodd lawer o Gaerdydd) - gan roi syniad o’r ffordd y mae’r ffurfafen wedi newid dros y canrifoedd.

Yn ystod y sesiynau planetariwm, caiff ffeithiau diddorol eu rhannu am y defnydd o seryddiaeth dros y blynyddoedd, a beth a ddefnyddiwyd i i gael gwybod faint o’r gloch oedd hi ac i lywio wrth deithio yn ystod y nos yn y cyfnodau hanesyddol gwahanol. Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle hefyd i astudio credoau canoloesol, digwyddiadau seryddol a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Neuadd Fawr.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, “Mae'n wych gallu gweithio gydag ysgolion lleol yng Nghaerffili i gynnig cyfle unigryw i blant ddysgu am hanes awyr y nos uwchben y castell mwyaf yng Nghymru.

Mae'r sesiynau syllu ar y sêr hyn yn enghraifft o sut mae gweithgareddau amrywiol a phellgyrhaeddol rhaglen ddigwyddiadau a dysgu Fusion yn ceisio cyrraedd gwahanol gynulleidfaoedd - a gobeithiwn y bydd teuluoedd yn cael eu hannog gan eu plant i ddod i weld yr arddangosfeydd hyn drostynt eu hunain dros y penwythnos.”

Caiff y sesiynau eu cynnal chwe gwaith y dydd am saith diwrnod, a bydd y sesiynau penwythnos, sydd ar agor i'r cyhoedd, yn dechrau am 10.45am ac yn cael eu cynnal bob 45 munud, gyda'r sesiwn olaf yn cychwyn am 2.30pm. Lle i 30 o bobl sydd ym mhob sesiwn - dylai ymwelwyr gofrestru drwy ffonio'r castell o flaen llaw ar 029 2088 3143.