Cyhoeddi canllawiau newydd ar ôl-osod adeiladau traddodiadol

Dydd Llun 02 Tachwedd 2015

Mae’r amgylchedd adeiledig traddodiadol yng Nghymru wedi cymryd cam pwysig ymlaen wrth i ganllawiau ar ôl-osod adeiladau hanesyddol yn gyfrifol gael eu cyhoeddi gan y Gynghrair Adeiladau Traddodiadol Cynaliadwy (STBA).

Llun o canllawiau 'Planning Responsible Retrofit of Traditional Buildings'

Canllawiau 'Planning Responsible Retrofit of Traditional Buildings'

Planning Responsible Retrofit of Traditional Buildings yw’r canllawiau cyntaf i’w cyhoeddi yn y gyfres STBA, “How to carry out responsible retrofit”, ac maent yn cael eu noddi gan CITB, Historic England, Historic Environment Scotland a Cadw.

Mae’r Canllawiau wedi’u llunio i gael eu defnyddio gan berchnogion, dylunwyr, rheolwyr prosiect a chontractwyr wrth gynllunio prosiect ôl-osod. Mae’r canllawiau’n egluro pam mae angen mynd ati’n wahanol gydag adeiladau traddodiadol ac yn nodi’r risgiau i ffabrig adeiladau, iechyd pobl, treftadaeth a’r amgylchedd.

Mae’r canllawiau’n hyrwyddo Dull Adeilad Cyfan o ran ôl-osod, sy’n dechrau gydag asesiad o’r adeilad a’i gynnwys.

Yna, mae’r dull hwn yn amlygu’r rhyngweithio rhwng ffabrig yr adeilad, y gwasanaethau ac ymddygiad pobl ac yn datblygu strategaethau i reoli’r risgiau amrywiol, gyda’r nod o wneud gwelliannau hirdymor, cynaliadwy i berfformiad yr adeilad.

Darperir proses a argymhellir yn y canllawiau, ynghyd â dolenni i gyfres o adnoddau ar arferion gorau, gan gynnwys canllawiau technegol a hyfforddiant achrededig.

Meddai’r Athro Robert Lowe, Cyfarwyddwr Energy Institute yn UCL: “Mae ôl-osod cartrefi presennol er mwyn arbed yn broses gymhleth iawn. Felly, da yw gweld canllawiau ar ôl-osod wedi’u hysgrifennu gan dîm sydd â phrofiad heb ei ail o’r hyn sy’n gweithio mewn adeiladau, ac sydd yn mynd y tu hwnt i ddull ticio bocsys syml. Mae’r canllawiau hyn yn gwneud cyfraniad sylweddol at sail wybodaeth diwydiant ôl-osod y DU”.

Mae’r canllawiau ar gael ar wefan STBA ynghyd â gwybodaeth bellach am gyrsiau hyfforddiant perthnasol ar gyfer unigolion yn y sector hwn. Mae’r Gynghrair Adeiladau Traddodiadol Cynaliadwy (STBA) yn gyfuniad o sefydliadau di-elw sydd â’r nod o hyrwyddo a darparu amgylchedd adeiledig traddodiadol mwy cynaliadwy yn y DU.