Astudiwch y sêr mewn henebion syfrdanol yng Nghymru y gwanwyn hwn

Dydd Iau 30 Ebrill 2015

Bydd cyfle i unigolion sy’n mwynhau seryddiaeth syllu ar y sêr mewn dau safle hanesyddol yng Nghymru wrth i Cadw gefnogi ‘Amgueddfeydd Liw Nos’ — gŵyl celfyddyd, diwylliant a threftadaeth flynyddol ar ôl oriau y Deyrnas Unedig.

Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Bydd modd i bobl weld Abaty Tyndyrn a Chastell Biwmares mewn goleuni gwahanol wrth i’r safleoedd gynnal sesiynau seryddiaeth yn hwyr nos Wener, Mai 15 a nos Sadwrn, Mai 16.
 
190 o docynnau ar gael ar gyfer y ddwy sesiwn, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 7.30pm ac 11.30pm yn y ddau leoliad.

Mae Cadw wedi ymuno ag Awyr Dywyll Cymru i gynnal y digwyddiadau unigryw a fydd yn cynnwys sgyrsiau â seryddwyr, sesiynau syllu ar y sêr a chyflwyniad ar glystyrau o sêr mewn planetariwm dros dro. Mae Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru yn cefnogi’r digwyddiad yng Nghastell Biwmares.

Dywedodd Allan Trow, Rheolwr Awyr Dywyll Cymru: 'Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr i gynnal y sesiynau hyn o fewn muriau dau o brif atyniadau hanesyddol Cymru.

'Bydd sioeau’r planetariwm yn dangos yr awyr liw nos i ymwelwyr, gan roi sylw i glystyrau o sêr – eu mytholeg a’u lleoliad mewn perthynas â’i gilydd.  

'Bydd yr ymwelwyr hefyd yn cael cyfle i edrych yn fanwl ar y planedau ac ar bethau eraill y gellir eu gweld gydag ysbienddrych a thelesgop bach.'

Ychwanegodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:'Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o arddangos treftadaeth anhygoel Cymru ac o annog ymwelwyr i werthfawrogi ein safleoedd mewn ffordd wahanol.

'Yn ystod y 12 mis diwethaf rydyn ni wedi rhyddhau fideos o’r awyr, adluniadau CGI, a fideo o adeilad Lego yn cael ei godi dros amser hyd yn oed er mwyn helpu i hyrwyddo ein hamgylchedd hanesyddol i gynulleidfa newydd. Mae’r sesiynau syllu ar y sêr yn sicr yn ffordd arall o wneud hynny.'

Mae Amgueddfeydd Liw Nos yn cael ei gynnal am y seithfed flwyddyn eleni, ac mae’n rhoi cyfle i fwynhau diwylliant a threftadaeth mewn ffordd gwbl annisgwyl.

Fel rhan o’r ŵyl hon, bydd cannoedd o amgueddfeydd, orielau a mannau hanesyddol ledled y DU yn agor eu drysau ar ôl oriau arferol i gyflwyno pob math o ddigwyddiadau arbennig. Mae’r ŵyl wedi tyfu'n aruthrol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan sicrhau 180,000 o ymweliadau i 700 o ddigwyddiadau mewn mwy na 500 o lefydd ar draws y wlad yn 2014.

I ddod o hyd i ddigwyddiadau eraill “Amgueddfeydd Liw Nos’ yng Nghymru ewch i www.museumsatnight.org.uk

Gwybodaeth am ddigwyddiad Syllu ar y Sêr Cadw

Abaty Tyndyrn

Bydd digwyddiad syllu ar y sêr Abaty Tyndyrn yn cael ei gynnal ddydd Gwener, Mai 15 am 7.30pm.

Cynghorir pawb sy’n dod i’r digwyddiad i gyrraedd o 7.15pm ymlaen, gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas, a dod â thortsh a blanced hefyd.

Mae’r sesiynau’n addas i rai sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae tocynnau, sy’n cynnwys bwyd a lluniaeth o’r Anchor Inn gerllaw, yn costio £15.

Ewch i http://www.eventbrite.co.uk/e/stargaze-with-cadw-tintern-abey-syllu-ar-y-ser-gyda-cadw-abaty-tyndyrn-tickets-16723900637 i gael mwy o wybodaeth ac i archebu.

Castell Biwmares

Bydd digwyddiad syllu ar y sêr Castell Biwmares yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Mai 16 am 7.30pm.

Cynghorir pawb sy’n dod i’r digwyddiad i gyrraedd o 7.15pm ymlaen, gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas, a dod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i rai sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae’r tocynnau, sy’n cynnwys diod poeth, yn costio £9.

Ewch i http://www.eventbrite.co.uk/e/stargaze-with-cadw-beaumaris-castle-syllu-ar-y-ser-gyda-cadw-castell-biwmares-tickets-16723942763 i gael mwy o wybodaeth ac i archebu.