Cymru’n Dathlu Haf o Straeon

Dydd Llun 20 Gorffennaf 2015

Rhwng mis Mehefin a mis Medi eleni, bydd cyfle i bobl ar draws Cymru fwynhau cyfleoedd newydd sbon i drochi eu hunain yn niwylliant adrodd straeon Cymru fel rhan o Haf o Straeon, menter sy’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd adrodd straeon i sawl agwedd o’n bywydau.

Llun o digwyddiad Haf o Straeon

Digwyddiad Haf o Straeon

Mae adroddwyr straeon yn cael eu hannog i restru eu digwyddiadau ar wefan Haf o Straeon a thynnu sylw at y fenter drwy eu rhwydweithiau.

Mae adrodd straeon yn rhan sylfaenol o’r natur ddynol ac yn amlwg iawn yn niwylliant Cymru. Mae’n dathlu arwyr y gorffennol a’r cymunedau roeddynt yn byw ynddynt, gan roi cyfle i ni ddysgu ar yr un pryd am ormes, iselder a thlodi yr oesoedd a fu. Mae ein casgliad o straeon yn cyfrannu at y darlun cadarnhaol o Gymru ar draws y byd, ac mae’r bobl sy’n cael eu denu i ymweld â Chymru o bell ac agos – gan gyfrannu’n sylweddol at yr economi – yn aml yn dod yn rhan o’r stori gyffredin, gan ei symud ymlaen i’r dyfodol.  

Yn ogystal â chynnig naratif cyffredin, gall straeon hefyd ein cynorthwyo i lunio ein lle yn y byd fel unigolion drwy ein galluogi i ddehongli’r perthnasau proffesiynol a phersonol sy’n rhan o’n bywydau bob dydd. Trwy ddod yn hyddysg yn y grefft o adrodd straeon beunyddiol, gallwn nid yn unig wella ein lles cyffredinol a rhoi gwên ar wyneb y bobl o’n cwmpas, ond gallwn hefyd wella llythrennedd a chael effaith gadarnhaol ar gyflawniad addysgiadol a’r gallu i ddod o hyd i waith.

Mae Haf o Straeon yn fenter gan y Grŵp Adrodd Straeon yng Nghymru, a drefnwyd gan Ganolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Ŵyl Adrodd Straeon Beyond the Border, Llenyddiaeth Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, NIACE Dysgu Cymru, CyMAL, Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw, ynghyd ag adroddwyr straeon annibynnol.