Teithio i gorffennol cyffrous a treisgar Abertawe gyda Phrosiect Twristiaeth Treftadaeth

Dydd Mawrth 02 Rhagfyr 2014

Bydd straeon am frwydrau a a hanes lleol ar gael yn fuan i gefnogwyr hanes yn Ne Orllewin Cymru yn ardal y tirnod eiconig yn ganol Abertawe.

 • Darlun o Rhys Grug a daflodd y Normaniaid allan o Benrhyn Gwyr yn 1217

  Darlun o Rhys Grug a daflodd y Normaniaid allan o Benrhyn Gwyr yn 1217

 • ???cadw.media.no_js???
 • Darlun o William de Breos III a Mary de Breos

  Darlun o William de Breos III a Mary de Breos

 • Darlun o William de Breos III a Mary de Breos yn Castell Abertawe

  William de Breos III a Mary de Breos yn Castell Abertawe

 • Llun o Castell Abertawe

  Castell Abertawe

Mae man poeth diwifr (Wi-Fi) newydd yn cael ei osod sy’n golygu y bydd rhywun gyda ffôn clyfar, tabled neu liniadur o fewn tua 100 metr o’r atyniad yn derbyn cyswllt gwe i’r ffilm a gwybodaeth arall yn awtomatig yn union wedi iddyn nhw fewngofnodi.

Y fideo yw rhan olaf prosiect i addysgu pobl leol ac ymwelwyr am dreftadaeth gyfoethog y castell.  Mae’n cynnwys lluniau o’r castell o’r awyr a sŵn clefydau yn atseinio o frwydrau dyddiau a fu.   Ceir hefyd actorion yn portreadu rhai o’r prif gymeriadau yn hanes y castell, gan gynnwys William de Braose III,  cyn Arglwydd Gŵyr a fu’n byw yn y castell ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau’r bedwaredd ganrif ar ddeg. Cymeriad arall pwysig sy’n cael ei bortreadu yw William Cragh, rhyfelwr Cymreig o’r canol oesoedd y dywedwyd iddo atgyfodi’n wyrthiol ar ôl cael ei ddienyddio o fewn golwg i’r castell yn 1290 am ladd 13 o ddynion.  

Yn ddiweddar, gosodwyd cerrig arbennig i nodi lleoliad ffynnon ganoloesol y castell. Mae glaswellt, cerrig pennant a nifer o seddi newydd hefyd wedi’u gosod er mwyn gallu cynnal gweithgareddau yn iard y castell, a sicrhau lleoliad hwylus i gyfarfodydd am sawl blwyddyn eto.

Cyn hir, fe fydd yn bosibl lawrlwytho trywydd teulu Castell Abertawe o’r cyswllt gwe. Fe fydd copïau papur hefyd ar gael yn y Ganolfan Groeso ar Stryd Plymouth.

Derbyniwyd cyllid o £300,000 oddi wrth Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop, arian cyfatebol a dargedir gan Lywodraeth Cymru a Rhaglen Ardal Adfywio Llywodraeth Cymru. Mae’r gwaith yn rhan o brosiect Cestyll a Thywysogion sy’n cael ei arwain gan Gyngor Sir Gaerfyrddin a’i oruchwylio yn Abertawe gan Gyngor Abertawe.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Menter, Datblygu ac Adfywio Cyngor Abertawe: “Mae Castell Abertawe yn un o’n hadeiladau hanesyddol mwyaf gwerthfawr. Mae’n hanfodol ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’w warchod a’i ddathlu er mwyn y trigolion lleol a’r ymwelwyr sy’n dod i’r ddinas.

“Ni ddylem anwybyddu pwysigrwydd cynyddol twristiaeth treftadaeth ar draws y DU, ac felly mae’n rhaid i ni yma yn Abertawe wneud ein rhan hefyd. Mae prosiectau o’r natur hwn yn dangos ein bod yn gwarchod ein hanes cyfoethog ac yn cynnig profiad i ymwelwyr sy’n gwireddu disgwyliadau a dyheadau ymwelwyr yr unfed ganrif ar hugain.  

“Bydd y fideo, yr arddangosfeydd ar y safle a’r trywydd teulu gyda’i gilydd yn helpu rhoi bywyd newydd i Gastell Abertawe i filoedd o bobl am sawl blwyddyn eto.”    

Sefydlwyd Castell Abertawe tua 1106 gan Henry de Beaumont a dderbyniodd Arglwyddiaeth Gŵyr yn ddiweddarach oddi wrth y Brenin Harri I. Yn wreiddiol, roedd ynddo wrthgloddiau ac amddiffynfeydd pren.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar y safle hwn ar gael ar dudalen safle Castell Abertawe.