Cyhoeddi enillydd Gêm Siâp Cadw

Dydd Llun 12 Ionawr 2015

Yn ddiweddar, bu Cadw yn annog ymwelwyr i gydio mewn papur a phensel a rhoi cynnig ar fod yn greadigol yn ystod ymgyrch mis Hydref ar y thema ‘Dyma’n Byd Ni’ i ategu Darlun Mawr 2014.

Ymgais yw’r Darlun Mawr i gael mwy o bobl i dynnu llun, a defnyddio hyn fel ffordd i bobl archwilio'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. P'un a ydych yn rhoi cynnig arni am y tro cyntaf neu'n hen law ar dynnu llun, mae'r Darlun Mawr yn addas beth bynnag fo'ch gallu — tynnu llun sy'n bwysig!

Eleni bu holl safleoedd Cadw sydd â staff ledled Cymru yn cymryd rhan yn y cynllun drwy wahodd ymwelwyr i ymuno â chystadleuaeth ‘Gêm Siâp Cadw’ i gael cyfle i ennill gwerth £100 o ddeunyddiau celf.

Syniad y gystadleuaeth oedd annog ymwelwyr i ystyried y gorffennol o’u cwmpas a gorffen llun ar y thema ‘Dyma’n Byd Ni’ sy’n annog pobl i dynnu llun eu hamgylchedd lleol.

Roedd y taflenni lluniadu yn defnyddio delweddau haniaethol o safleoedd Cadw sydd â staff ynddynt — gan gynnwys Castell Caerffili, Castell Harlech ac Abaty Tyndyrn — fel mannau cychwyn. Roedd y ceisiadau amrywiol wedi creu gryn argraff ar feirniaid Cadw.

Yr enillydd oedd Ellie Gray, 7 mlwydd oed, o Gil-y-coed, gyda’i fersiwn lliwgar o Gastell Rhaglan.

Dywedodd Ellie: “Dwi’n dwli ar ymweld â lleoliadau Cadw, a fy hoff leoliad yw Castell Rhaglan, gan fod y staff yn gyfeillgar. Mae digwyddiadau ymlaen o hyd, a dwi’n hoffi cael picnic yno yn yr haf a hedfan fy marcut pan mae’n wyntog. Y castell gorau erioed!”