Prosiect CGI diweddaraf Cadw yn ail-greu cyfnod y Rhufeiniaid

Dydd Mercher 06 Awst 2014

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi defnyddio technoleg CGI i ail-greu Caer Rufeinig nodedig Segontiwm yng Nghaernarfon.

???cadw.media.no_js???

Mae Cadw wedi rhyddhau’r fideo fel dilyniant i brosiect lle gwelwyd darnau a oedd ar goll yng Nghastell Caerffili’n codi o’r ddaear.

Mae fideo Segontiwm, sydd nawr ar gael ar sianel YouTube Cadw yn rhoi syniad i’r gwylwyr  o faint y Gaer Rufeinig ac yn dangos sut byddai’n edrych yng Nghaernarfon heddiw.

Mae’r fideo’n dechrau wrth y môr ac yn dangos y gaer gadarn yn ei gogoniant pan ymsefydlodd y Rhufeiniaid yng Nghaernarfon i ddechrau, tua 70 AD.  Yna, edrychir yn agosach ar y safle enfawr, gan ddefnyddio cymeriadau Rhufeinig 3D er mwyn dangos y raddfa.

Ar ddiwedd y fideo, mae tref Caernarfon heddiw’n ymddangos o amgylch y gaer i ddangos maint y gaer yn ei dydd – mae maint y muriau gwreiddiol bedair gwaith maint castell enwog y dref.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: “Mae amgylchedd hanesyddol Cymru’n rhoi cymeriad i’n cymunedau ac yn cryfhau’r ymdeimlad o berthyn a hunaniaeth.

“Mae defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ailadeiladu safle fel Caer Segontiwm yn ffordd wych o’n hatgoffa ni o’r hanes anhygoel sydd ar garreg ein drws. Mae’n anodd dychmygu gwir faint a graddfa’r Gaer Rufeinig y dyddiau hyn, ond bydd y fideo hwn yn helpu ymwelwyr a thrigolion lleol i weld hynny.

“Gobeithio y bydd y fideo hwn yn annog pobl Cymru i ddod i Segontiwm a sefyll ar safle lle’r arferai’r gaer hon fod yn rhan gwbl amlwg o’r dirwedd, a’u hysbrydol i ymweld â rhagor o’n safleoedd hanesyddol hynod ddiddorol.”

I gwblhau’r prosiect, gweithiodd tîm o ddylunwyr CGI ag arbenigwyr Cadw, gan ddefnyddio cynlluniau manwl, clipiau o’r awyr, argraffiadau artistiaid a gwybodaeth o fapiau o swyddfa’r gofrestrfa dir.

Fideo Caer Segontiwm yw’r ail mewn cyfres o brosiectau CGI a fydd yn cael eu cyflwyno gan Cadw yr haf hwn, fel rhan o’r ymgyrch Teithio’n ôl Mewn Amser, sy’n ceisio ysbrydoli pobl ledled Cymru i ddangos diddordeb yn eu hanes lleol.

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cyhoeddi cyfres o fideos sydd wedi cael eu ffilmio gan y digrifwyr o Gymru, Chris Corcoran ac Elis James, a rhestr chwarae ar YouTube o’r enw Cestyll o’r Cymylau, sy’n dangos deg o safleoedd hanesyddol Cymru o’r awyr.