Artist Preswyl yn Abaty Tyndyrn — galw am ymgeiswyr

Dydd Llun 27 Gorffennaf 2015

Mae Cadw yn falch o gyhoeddi bod galw am dri artist ar gyfer ei pedwerydd rhaglen breswyl yn 2015, a fydd yn Abaty Tyndyrn, Gwent.

Llun o Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Mae Cadw yn falch o gyhoeddi bod galw am dri artist i gyfrannu i’r rhaglen artistiaid preswyl yn Abaty Tyndyrn, Gwent.

Bydd y lleoliad yn croesawu tri artist am gyfnod o chwe wythnos.

Oherwydd natur y safle, bydd rhaid bod yr artist yn medru gyrru car ei hun.

Mae’r cyfnod ymgeisio nawr ar agor, a bydd yn cau ar Ddydd Mawrth 25 Awst am 5pm.

Mae manylion llawn yn y llwytho isod.Anfonwch e-bost at CadwPublicProgrammes@cymru.gsi.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am y preswyliad.