Theatr gyfrinachol yn y Fflint!

Dydd Mercher 23 Mawrth 2016

Castell y Fflint

Castell y Fflint

Dylai pobl yn y Fflint a'r cyffiniau gadw'n effro dros benwythnos y Pasg eleni...

Mae 2016 yn nodi 400 mlynedd ers marwolaeth Shakespeare.  A'r Pasg hwn, mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy'n gyfrifol am ddiogelu a chadw nifer o henebion, gan gynnwys Castell y Fflint, a Gwasanaeth Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor Sir y Fflint yn noddi rhai digwyddiadau anarferol a chyffrous i ddathlu cysylltiad arbennig y Bardd â Chastell y Fflint.

Nid pawb sy'n gwybod am ddrama wych Richard II gan Shakespeare, bod y Brenin wedi ildio i fyddin lluoedd y gwrthryfelwyr Henry Bolingbroke yng Nghastell y Fflint. Yna mae Richard yn cael ei orymdeithio i Lundain ble y mae'n ildio'r goron ac yna'i lofruddio yn y pendraw, gan baratoi'r ffordd i Bolingbroke ddod yn Frenin nesaf — Harri IV.

Yn ôl Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Treftadaeth a Thwristiaeth Cymru: “Mae'n bleser gennym fod yn rhan o'r digwyddiad cyffrous hwn sydd wedi'i anelu at ddod â'r ddrama eiconig hon a'i gysylltiadau â Chastell y Fflint yn fyw i gynulleidfaoedd lleol ac ymwelwyr.

Dylid tynnu sylw at y cysylltiad rhwng y Fflint a Shakespeare a'i hyrwyddo yn eang er mwyn ceisio denu mwy o ymwelwyr i'r ardal, ac yn ystod Blwyddyn Antur Cymru dyma'r amser perffaith i ddod â pherfformiadau dramatig a digwyddiadau atyniadol i'n trefi a’n safleoedd hanesyddol.”