Rwy’n ‘ffili’ credu’r peth — mae 'na ddraig yn y castell!

Dydd Mawrth 01 Mawrth 2016

Mae hoff greadur mytholegol Cymru — y Ddraig Goch — wedi torri drwy amddiffynfeydd Castell Caerffili ddydd Gŵyl Dewi eleni (1 Mawrth 2016).

Ydych chi’n ddigon dewr i fynd yn agos at greadur y castell?

Ydych chi’n ddigon dewr i fynd yn agos at greadur y castell?

Mae gan y creadur anferth, sy'n mesur pedwar metr o hyd a dau fetr o led, groen du a choch fel ymlusgiaid, ffroenau tanllyd llawn mwg, a chrafanc yn estyn am allan i ddal pobl sy'n mynd heibio.    

Mae ei chyrhaeddiad yn nodi lansiad ymgyrch Anturiaethau Hanesyddol Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy'n cyflwyno digwyddiadau a phrofiadau na welwyd mohonyn nhw o'r blaen yn safleoedd Cadw yn ystod Blwyddyn Antur Croeso Cymru.

O ddangosiad cyhoeddus o gêm rygbi Chwe Gwlad Cymru yn erbyn Lloegr yng nghysgod castell mwyaf Cymru — Caerffili, i ddathliad o gwrw go iawn a chwrw chrefft yng Nghastell Cas-gwent dros benwythnos, gall ymwelwyr fwynhau nifer o brofiadau tro cyntaf yn safleoedd hanesyddol Cymru yn ystod y gwanwyn eleni.  

Gall teuluoedd hefyd gwrdd â'r cymeriad teledu poblogaidd i blant, ‘Mike the Knight’, wrth iddo feddiannu cestyll Rhaglan, Harlech a Chaernarfon dros wyliau'r Pasg, tra bydd Castell Caerffili yn croesawu ymwelwyr ar ôl iddi dywyllu, wrth iddo gynnal yr ‘hwylnos’ gyntaf erioed.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a chyffrous o ddod â henebion hanesyddol Cymru yn fyw i ymwelwyr eu harchwilio a’u mwynhau; ac rydyn ni’n hyderus y bydd y rhaglen greadigol hon o ddigwyddiadau yn denu amrywiaeth eang o ymwelwyr i fwynhau safleoedd Cadw.

"Mae dreigiau yn ymddangos yn llawer o fythau a chwedlau mawr Cymru, a straeon fel hyn sy'n gwneud treftadaeth ein gwlad mor unigryw. Rydyn ni’n gobeithio y bydd dyfodiad y ddraig i Gastell Caerffili yn tanio diddordeb pobl yn hanes Cymru ac yn eu hysbrydoli i fynd ar eu Hanturiaethau Hanesyddol eu hunain yn ystod y Flwyddyn Antur.”

Mae'r ddraig, a gafodd ei cherflunio a’i mowldio cyn cael ei hadeiladu o wydr ffibr, yn pwyso un dunnell gyfan, a chymerodd y tîm o 15 chwe wythnos i’w hadeiladu. Cafodd ei chreu gan arbenigwyr dylunio celfi o Gaerdydd, Wild Creations.

Dywedodd Matt Wild, perchennog Wild Creations: "Mae cefndir canoloesol Castell Caerffili yn lleoliad perffaith ar gyfer yr anghenfil chwedlonol, tebyg i ymlusgiaid hwn — gallai fod yn hysbysfwrdd ar gyfer ffilm Hollywood boblogaidd, bron! Rydyn ni wrth ein bodd gyda'r cynnyrch terfynol ac yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli pobl o bob cwr o Gymru i ymweld â’r safle, a'r ddraig, yn ystod y gwanwyn eleni.”

Bydd ymwelwyr â Chaerffili yn gallu gweld y ddraig am ddim tan 3pm ddydd Sul 6 Mawrth 2016, neu’n ddiweddarach drwy dalu pris mynediad arferol y safle pan fydd yn symud y tu mewn i'r castell o ddydd Llun 7 Mawrth 2016 tan yr haf.

Bydd cyfle i'r rhai a fydd yn tynnu’r lluniau mwyaf dramatig o bobl yn cael eu 'dal' gan y ddraig, ac sy’n defnyddio'r hashnod #AnturHanes ar Facebook neu Twitter, ennill un o ddeg Tocyn Archwilio Cadw.

I gael rhagor o wybodaeth am Anturiaethau Hanesyddol Cadw, ewch i'r adran Anturiaethau Hanesyddol.