Darganfod gorffennol rhyfeddol Cymru yn yr Ŵyl Archeoleg

Dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014

Mae Cadw yn cynnal cyfres o weithgareddau archeolegol rhad ac am ddim ar hyd a lled y wlad fel rhan o ŵyl bythefnos i ddathlu’r gorau o dreftadaeth Cymru.

Plentyn wedi'i wisgo fel milwr Rhufeinig

Plentyn wedi'i wisgo fel milwr Rhufeinig

Bydd y digwyddiadau’n canolbwyntio ar bob agwedd ar hanes Cymru, o oresgyniadau’r Rhufeiniaid a chyfrinachau Canoloesol i ymgyrchoedd mwy diweddar Oes Fictoria ac arddangosiadau milwrol yr Ail Ryfel Byd.

Caiff ymwelwyr â digwyddiadau Cadw brofi cloddfeydd archeolegol a gweithgareddau ymarferol traddodiadol, gwylio arbenigwyr wrth eu gwaith a dysgu am y darganfyddiadau diweddaraf yn eu hardal.

Meddai John Griffiths, y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: “Mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw bob blwyddyn ac mae’r haf yn adeg wych i grwydro a mwynhau henebion hynod Cymru.

“Cysylltir archaeoleg yn aml â chyfnodau cynhanesyddol, canoloesol neu oes y Rhufeiniaid, ond bydd digwyddiadau Cadw’n codi’r llen ar hanes mwy diweddar Cymru hefyd.

“Mae’r ŵyl yn llwyfan i rai o’r enghreifftiau gorau o archeoleg Prydeinig, ac mae’r gweithgareddau ymarferol hyn i’r teulu cyfan yn ffordd ddelfrydol i gael pobl i ymgysylltu â’u treftadaeth leol.”

Darllenwch y rhaglen digwyddiadau ar gyfer y Gŵyl Archaeoleg yng Nghymru yn y PDF isod.