Datguddio Môn hynafol — prosiect celfyddyd y creigiau yn chwilio am wirfoddolwyr

Dydd Iau 26 Mawrth 2015

Dewch i ddarganfod y tirwedd eithriadol sydd o gwmpas Bryn Celli Ddu — a’n cynorthwyo i ddysgu am gelfyddyd y creigiau cyfareddol ar graig sy’n brigo’r wyneb.

???cadw.media.no_js???

Bydd y prosiect archaeoleg gymunedol cyffrous hwn, a leolir ar Ynys Môn, yn canolbwyntio ar dirwedd Bryn Celli Ddu — gyda sylw arbennig i gelfyddyd y creigiau ar graig sy’n brigo mewn cae cyfagos, nad yw wedi cael ei gloddio’n wyddonol o’r blaen.

Mae’r safle’n cynnwys craig frig naturiol sylweddol, i’r gorllewin o Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu. Ceir sawl cafn-nod ar arwyneb y graig, wedi’u hel ynghyd mewn grwpiau gwahanol. Dim ond yn ddiweddar y cafodd y rhain eu hadnabod.

Mae’r safle’n agos at feddrod Bryn Celli Ddu, sy’n adeilad eithriadol a dirgel ar ynys sy’n gyforiog o olion cynhanesyddol. Fel beddrodau cynhanesyddol eraill ym Môn, cafodd ei adeiladu i ddiogelu a pharchu gweddillion eu hynafiaid.

Mae’r prosiect hwn yn edrych ar y tirwedd sy’n amgylchynu Bryn Celli Ddu. Efallai fod celfyddyd y creigiau ar y graig sy’n brigo i’r wyneb yn eithriadol o bwysig wrth geisio deall gweithgareddau dynol yn yr ardal, wrth i bobl ddefnyddio ac ailymweld â’r ardal.

Mae’r dystiolaeth hon o blaid gweithgaredd cynhanesyddol yn awgrymu’r potensial fod y sefyllfa yn y tirwedd — a’r gyfeiriadaeth rhwng henebion — yn bwysig ar gyfer datblygu’r tirwedd yn y gorffennol.

Cynhelir cyfres o gyfleoedd i wirfoddoli, gweithdai a digwyddiadau ym Mryn Celli Ddu yn ystod mis Mehefin 2015, ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y cloddio ar hyn o bryd.

Cynhelir Diwrnod Agored Archaeoleg ar 20 Mehefin ym Mryn Celli Ddu. Bydd gweithdai, gosodiadau celf a theithiau o gwmpas heneb Bryn Celli Ddu a’r gwaith cloddio. Anfonwch e-bost at CadwPublicProgrammes@cymru.gsi.gov.uk am fwy o fanylion a bod yn rhan o’r diwrnod.

Gwybodaeth am y prosiect

Mae Prosiect Celfyddyd y Graig ym Mryn Celli Ddu yn bartneriaeth rhwng Cadw, Prifysgol Fetropolitan Manceinion a Heritage Together. Mae’r prosiect yn cael ei gyfarwyddo gan Dr Seren Griffiths, Dr Ben Edwards, Adam Stanford a Dr Ffion Reynolds. Nod y prosiect yw datblygu Archaeoleg Gyhoeddus, Modelu 3D ac ymchwil archaeoleg. Mae’r prosiect wedi’i ariannu drwy gymhorthdal gan AHRC. Mae Dr Ben Edwards yn gyd-ymchwilydd ar y prosiect.