Cymdeithasau archeolegol, dinesig a chadwraeth i'w mapio

Dydd Llun 17 Chwefror 2014

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) wedi'i gomisiynu gan Cadw i fapio cymdeithasau archeolegol, dinesig a chadwraeth yng Nghymru.

Gwirfoddolwyr yn Hen Caerwys

Gwirfoddolwyr yn Hen Caerwys

Mae gan Gymru hanes balch o gymdeithasau archeolegol, dinesig a chadwraeth - rhai ffurfiol ac anffurfiol, mawr a bach, hen a newydd, gwirfoddol, amatur a phroffesiynol. Mae Cadw yn awyddus i ddeall iechyd, cyfansoddiad, gweithgarwch, strwythurau cymorth a dulliau ariannu'r sector anferth a llewyrchus hwn.

O ganol mis Chwefror, bydd CGGC yn cysylltu â grwpiau archeolegol, cymdeithasau dinesig a grwpiau cadwraeth/gwarchod ledled Cymru ac yn gofyn iddynt gwblhau Arolwg Treftadaeth Gymunedol 2014 ar-lein.

Mae Arolwg Treftadaeth Gymunedol 2014 hefyd ar gael ar ffurf dogfen Word, dogfen bapur ac mewn print bras. I gael copïau ar unrhyw un o'r ffurfiau hyn — neu i gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg — cysylltwch â CGGC drwy e-bostio research@wcva.org.uk, drwy ffonio 0800 2888 329 neu drwy anfon neges destun i 07797 805628.