Cestyll hud a lledrith Cymru’n croesawu Elsa a’i ffrindiau i gydganu Frozen

Dydd Mawrth 13 Medi 2016

Castell Coch

Castell Coch

Bydd castell hud a lledrith Cymru, Castell Coch, yn croesawu’r ffefryn gan Disney, Frozen yn ystod mis Hydref, wrth i wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gydweithio â Chanolfan Gelfyddydau Chapter i gyflwyno dangosiadau ffilm unigryw gyda chyfle i gyd-ganu, yn y safle, er mawr lawenydd i deuluoedd ledled Cymru.

Yn ogystal â chynnig cyfle i gydganu gyda cherddorion Opera Cenedlaethol Cymru, bydd y digwyddiad yn gweld ffilm y stori dylwyth teg yn goleuo’r sgrin arian ar dir castell hudolus.

Gwahoddir teuluoedd i ymuno yn y swyn ar 21 Hydref, ac unwaith eto yng Nghastell Caerffili, castell mwyaf Cymru, ar Dachwedd 19. Gellir archebu tocynnau drwy gyfrwng gwefan Canolfan Gelfyddydau Chapter.

Mae’r dangosiadau’n rhan o raglen o ddigwyddiadau sinema ‘pop-up’ fydd yn digwydd ar benwythnosau ym mis Hydref (21–22) a Thachwedd (18–19) mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Chapter, Hyb Ffilm Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru a Phrifysgol De Cymru.

Mae’r dewis o ddangosiadau’n cynnwys y clasur o stori tywysogesau, Cinderella, ynghyd â Little Shop of Horrors, Ghostbusters a Monty Python and the Holy Grail.

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: “Dyna wych yw gweld sinema a threftadaeth yn dod ynghyd i roi bywyd i’r straeon hudol hyn.

“Mae mynd â sinema ar dir heneb sy’n gallu ysbrydoli rhywun gymaint nid yn unig yn rhoi cyfle i bobl weld safle eiconig drwy lygaid newydd, ond mae’n helpu troi rhywbeth mor gyffredin â gwylio ffilm yn achlysur cyffrous a llawen ar gyfer y teulu cyfan.”

Yn ystod y dangosiadau bydd y dewiniaid bwyd o Gymru, Dusty Knuckle Pizza, hefyd yn creu bwyty dros dro ar y safle i ddarparu pitsa, byrbrydau a diodydd i wylwyr ffilm llwglyd.

Er mor gynnes fydd yr awyrgylch hudol, efallai na fydd yn ddigon i gadw oerfel yr hydref draw, felly cynghorir ymwelwyr i wisgo’n gynnes ar gyfer y dangosiadau awyr agored hyn.

I archebu tocynnau i’r dangosiadau ewch i www.chapter.org neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 02920 304 400.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau ewch i www.gov.wales/cadw, neu gwyliwch y fideo o ddangosiadau blaenorol ar lein.

Rhaglen Lawn y Dangosiadau

Dangosiadau Cydganu Frozen
Castell Coch — Gwener 21 Hydref
5:45pm: Drysau’n agor + Chydganu gydag Opera Cenedlaethol Cymru
6:15pm: Cydganu Frozen
Tocynnau yma

Castell Caerffili — Gwener 18 Tachwedd
2:00pm: Drysau’n agor + Chydganu gydag Opera Cenedlaethol Cymru 
2:30pm: Cydganu Frozen
Tocynnau yma

Castell Caerffili — Sadwrn 19 Tachwedd
12:30pm: Drysau’n agor + Chydganu gydag Opera Cenedlaethol Cymru
1:00pm: Cydganu Frozen
Tocynnau yma

UDA/2013/102mun/PG.
Cyf: Chris Buck, Jennifer Lee. Gyda: Kristen Bell, Josh Gad.
Mae’r optimist eofn Anna yn ymuno gyda Kristoff ar daith epig, gan ddod wyneb yn wyneb ag amodau cynddrwg ag Everest, a dyn eira doniol o’r enw Olaf, mewn ras i ddod o hyd i’w chwaer Elsa, sydd wedi cloi’r deyrnas mewn gaeaf diddiwedd gyda’i phwerau iasol.
Hyrwyddo: https://www.youtube.com/watch?v=TbQm5doF_Uc
£10 / £8

The Rocky Horror Picture Show
Castell Coch — Gwener 21 Hydref
8:00pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

Castell Caerffili — Sadwrn 19 Tachwedd
8:00pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

DG/1975/98mun/12A. Cyf: Jim Sharman. Gyda: Tim Curry, Susan Sarandon, Richard O’Brien, Patricia Quinn, Little Nell, Meat Loaf, Barry Bostwick.
Mae cwpwl newydd ddyweddïo, Brad a Janet, yn torri i lawr yn eu car un noson dywyll a stormus ac yn galw yng nghastell rhyfedd y Dr Frank N. Furter. Mae’r gwyddonydd gwallgo’ o blaned arall yn datgelu ei greadigaeth newydd gyda chymorth Columbia, Magenta a Riff Raff. Dyma gyfle prin i chi ymwneud ag ochr wyllt eich personoliaeth mewn dangosiad rhyngweithiol o’r sioe gerdd gwlt.
£15 / £12

Cinderella
Castell Coch — Sadwrn 22 October
5:45pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

Castell Caerffili — Gwener 18 Tachwedd
8:30pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

UDA/1950/71mun/U.
Cyf: Wilfred Jackson, Clyde Geronimi, Hamilton Luton Luske.
Gyda: Ilene Woods, James MacDonald, Eleanor Audley.
Pan fydd llysfam greulon Cinderella’n gwrthod gadael iddi fynd i’r Ddawns Frenhinol, mae hi’n cael cymorth annisgwyl gan y llygod annwyl Gus a Jag, a chan ei Mam Fedydd Hud a Lledrith.
Hyrwyddo: https://www.youtube.com/watch?v=Da8lM4jsXE4
£15 / £12

Monty Python and the Holy Grail
Castell Coch – Sadwrn 23 Hydref
8:00pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

Castell Caerffili – Gwener 18 Tachwedd
8:00pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

DU/1975/87mun/12a
Cyf: Terry Gilliam, Terry Jones Gyda: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Neil Innes
Mae’r Brenin Arthur yn galw ynghyd Farchogion y Ford Gron er mwyn chwilio am y Greal Sanctaidd. Ymysg anturiaethau epig y marchogion mae ymosod ar gastell yn Ffrainc, temtio Syr Galâth (Galahad) y Pur, dofi angenfilod brawychus gyda llwyni a chael eu harwain gan Dîm yr Hudwr i wynebu Cwningen Caerbannog.
Hyrwyddo: https://www.youtube.com/watch?v=LG1PlkURjxE
£15 / £12

Ghostbusters
Castell Caerffili – Sadwrn 19 Tachwedd
5:30pm: Drysau’n agor
Tocynnau yma

UDA/1986/105mun/cert I’w gadarnhau
Cyf: Ivan Reitman Gyda: Bill Murray, Dan Ackroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis
Ar ôl iddynt gael y sac o’u swydd mewn prifysgol mae tri Athro paraseicoleg yn sefydlu busnes yn archwilio byd yr ysbrydion. Mae gan eu cwsmer cyntaf rhywbeth go anarferol yn ei hoergell…
+ Gyda chyflwyniad cerddorfaol gan Opera Cenedlaethol Cymru
Hyrwyddo: https://www.youtube.com/watch?v=vntAEVjPBzQ
£10 / £8