Safleoedd treftadaeth Llywodraeth Cymru yn agor eu drysau ar gyfer penwythnos treftadaeth di-dâl

Dydd Mawrth 15 Medi 2015

Llun o blant yn mynd i fewn i Castell Caerffili

Plant yn mynd i fewn i Castell Caerffili

“I nodi diwedd Drysau Agored 2015, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig mynediad am ddim i fwy na 20 o’i hatyniadau hanesyddol mwyaf poblogaidd yn ystod penwythnos olaf mis Medi (Medi 26,27).”

Yn dilyn y galw am docynnau fel rhan o ddigwyddiad y llynedd, mae Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi dyblu nifer y tocynnau a gaiff eu dyrannu, gan ryddhau 20,000 o docynnau am ddim i aelodau’r cyhoedd. Gellir archebu tocyn drwy fynd i
http://opendoorswales.eventbrite.co.uk

Mae cestyll Caernarfon, Conwy a Chaerffili, sydd i gyd ar y rhestr o’r 10 atyniad mwyaf poblogaidd yng Nghymru y telir i ymweld â hwy, ymhlith y safleoedd sy’n cymryd rhan yn y fenter sy’n anelu at annog fwy o bobl i ymchwilio i hanes Cymru.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Drysau Agored yw’r digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth yng Nghymru a thrwy gydol mis Medi rydym wedi gweld cannoedd o leoliadau eiconig ledled Cymru yn cynnig mynediad di-dâl i filoedd o ymwelwyr.

“Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod treftadaeth yn fwy hygyrch ac roeddem am nodi diwedd dathliad Drysau Agored llwyddiannus eleni drwy ryddhau 20,000 o docynnau am ddim.

“Cawsom ymateb mor wych i’n penwythnos di-dâl y llynedd ein bod ni’n dymuno rhoi cyfle i hyd yn oed fwy o bobl ddarganfod y straeon dramatig mewn safleoedd treftadaeth ledled Cymru am ddim. Gobeithio y bydd yn sbarduno diddordeb parhaus mewn ymchwilio i’n treftadaeth hynod o ddiddorol sy’n helpu i greu’r naws am le yng Nghymru, sy’n naws unigryw.”

Ewch i http://cadw.gov.wales/opendoors/?lang=cy i gael rhagor o wybodaeth, rhestr lawn o’r digwyddiadau ac i neilltuo eich tocynnau di-dâl.