Safleoedd treftadaeth Cymru ar agor am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Llun 08 Chwefror 2016

Bydd llawer o safleoedd treftadaeth Cymru ar agor am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni (1 Mawrth 2016), gan roi cyfle i ymwelwyr archwilio a mwynhau safleoedd Cadw ym mhob cwr o’r wlad yn ddi-dâl.

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Bydd 14 o safleoedd yn agor eu drysau fel rhan o’r rhaglen, gan gynnwys Llys yr Esgob Tyddewi, safle anhygoel dafliad carreg o’r fan lle sefydlodd Dewi Sant ei fynachlog.

Yng Nghastell Caerffili cynhelir dau ddigwyddiad arbennig i ddathlu gŵyl ein Nawddsant, Ffair Grefftau Gymreig a chyngerdd gyda’r nos yn cynnwys darlleniadau o waith Dylan Thomas a Roald Dahl a chaneuon traddodiadol Cymreig gan leisiau cyfoethog Côr Meibion Cwm yr Aber.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae treftadaeth ryfeddol Cymru o’n cwmpas ym mhobman, ar ffurf adeiladau hanesyddol a chwedlau eiconig. Mae’n bwysig iawn bod y safleoedd treftadaeth hyn yn hygyrch a bod pawb yng Nghymru a thu hwnt yn gallu eu harchwilio a’u mwynhau.

“Drwy agor safleoedd am ddim, rydym yn gallu rhoi cyfle i bobl ym mhob cwr o Gymru archwilio’u henebion lleol a dysgu mwy am eu treftadaeth er parch i’n Nawddsant.”

Ddydd Mawrth, 1 Mawrth 2016, bydd y safleoedd isod, sydd fel arfer yn codi tâl mynediad, yn agor eu drysau am ddim:

Mae gan Cadw hefyd dros 100 o henebion eraill ledled Cymru sydd ar agor am ddim drwy’r flwyddyn – yn amrywio o adfeilion eglwysig ysblennydd fel Abaty Castell-nedd, fu unwaith yn gartref i fynachod Sistersaidd, i’r cadarnleoedd strategol ar yr arfordir fel Castell y Fflint, sy’n enwog fel y man lle cafodd Richard II ei ddal yn nrama Shakespeare o’r un enw. Mae croeso i ymwelwyr archwilio’r safleoedd hyn drwy’r flwyddyn – chwiliwch am safle yn agos atoch chi yn www.llyw.cymru/cadw.