Stuffed, Pickled & Pinned

Dydd Mawrth 20 Hydref 2015

Arddangosfa newydd yn Amgueddfa Powysland yn nodi dechrau ŵyl Amgueddfeydd Cymru

Llun o Iolo Williams yn arddangosfa 'Stuffed, Picked and Pinned'

Iolo Williams yn arddangosfa 'Stuffed, Picked and Pinned'

Heddiw (20 Hydref 2015) fe gafodd arddangosfa newydd, ‘Stuffed, Pickled & Pinned - 50 Wonders of Nature’ ei lansio yn Amgueddfa Powysland, gan ddechrau wythnos gyfan o gyfres o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd mewn amgueddfeydd ledled y wlad i ddathlu a hyrwyddo’r holl bethau rhagorol sydd gan Cymru i’w cynnig.

Yn ystod ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru (24 Hydref – 1 Tachwedd), bydd amgueddfeydd ledled Cymru yn cynnal dros 100 ddigwyddiadau ac arddangosfeydd i’r teulu oll, o hwylnosau, sgyrsiau, teithiau cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio, gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar Nos Galan.

Un o uchafbwyntiau’r Ŵyl eleni yw ‘Stuffed, Pickled & Pinned – 50 Wonders of Nature in Welsh Museums’ a fydd yn arddangos rhai o’r trysorau anhygoel o fyd natur mewn amgueddfeydd ledled Cymru, o ben cadno wedi’i fowntio a hwyatbig o Awstralia i asgwrn prin ychen hirgron o aber Afon Hafren a chasgliad o wyau adar o Brydain.

Fe gafodd yr arddangosfa ei churadu trwy brosiect Cysylltu Casgliadau Gwyddorau Naturiol, ac mae’n benllanw tair blynedd o waith ymchwil y tu ôl i’r llenni mewn 18 amgueddfa leol ledled Cymru i ddod o hyd i eitemau prin, hardd ac annisgwyl yn aml o fyd natur, rai ohonynt erioed wedi’u gweld o’r blaen.

Bydd ymwelwyr ag Amgueddfa Powysland yn gallu mwynhau mwynau, tacsidermi, ffosilau a phryfed – i enwi ond ychydig – sydd wedi’u harchwilio a’u hadnabod gan arbenigwyr o Amgueddfa Cymru – National Museum Wales a fu’n gweithio gyda churaduron lleol.

Un o gefnogwyr yr arddangosfa a’r Ŵyl yw’r Cyflwynydd Teledu ac Arbenigwr ar Fywyd Gwyllt, Iolo Williams: "Rwyf wrth fy modd yn cefnogi Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Fel plentyn bedair oed, rwy’n cofio syllu’n gegrwth ar sgerbwd mamoth a hyd yn oed nawr, rwy’n rhyfeddu at gyfoeth yr eitemau sydd yn ein hamgueddfeydd. Gyda bron i gant o amgueddfeydd achrededig ar hyd a lled y wlad yn gofalu am tua 5.5 miliwn o eitemau, does dim gwahaniaeth beth yw eich diddordebau, mae yna drysorau’n disgwyl i gael eu darganfod gan y teulu oll.”

Amgueddfa Powysland yw un o drysorau cudd canolbarth Cymru ac, fel naturiaethwr, rwyf mor falch fod arddangosfa ‘Stuffed, Pickled & Pinned’ yn cael ei lansio yma fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.  Gobeithio y bydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o naturiaethwyr a phwy a ŵyr, efallai y bydd y David Attenborough nesaf yn cerdded trwy ddrysau’r amgueddfa cyn bo hir.”

Fe fydd rhaglen Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni hefyd yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi diwylliant a threftadaeth mewn ffordd hollol annisgwyl – yn y nos!” Meddai Rosie Clarke, Amgueddfeydd yn y Nos: “Rydym yn anelu at ysbrydoli ymwelwyr newydd i ddarganfod y digwyddiadau celfyddydol a threftadaeth arbennig sydd ar stepen eu drws trwy greu profiadau cyffrous ar ôl oriau cau . Rydym yn hynod falch o ymuno â Gŵyl Amgueddfeydd Cymru i gydweithio er mwyn cyrraedd hyd yn oed mwy o ymwelwyr. Ble bynnag rydych chi, mae’n sicr y bydd rhywbeth diddorol ymlaen mewn amgueddfa yn agos atoch chi – felly cymerwch gip ar y rhestr digwyddiadau a dechreuwch archwilio!”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates: "Mae gennym amgueddfeydd ffantastig ledled Cymru, yn llawn eitemau hynod sydd o gymorth i adrodd hanes ein gorffennol. Maent yn adnawdd gwerthfawr wrth ein cynorthwyo i ddysgu a deall digwyddiadau hanesyddol pwysig mewn ffordd na ellir ei wneud gyda llyfrau’n unig. Bydd Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn rhoi rhagor o gyfleoedd i ymwelwyr ddarganfod y casgliadau unigryw a chael eu hysbrydoli ganddynt, ac rwy’n falch o weld amryw o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd cyfagos, gan sicrhau bod cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn cyfres o brofiadau cyffrous.”

Ychwanegodd Rachel Silverson, Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru: "Rydym wrth ein boddau yn cymryd rhan yn yr Ŵyl unwaith yn rhagor oherwydd ei bod yn cynnig cyfle i’n haelodau hyrwyddo eu hamgueddfeydd a bod yn falch o’r gwaith y maent yn ei wneud. Ar adeg pan fydd ar amgueddfeydd angen cefnogaeth gan eu cymunedau, ein gobaith hefyd yw y bydd rhagor o bobl yn parhau i ryfeddu at yr holl bethau sy’n cael eu cynnig gan amgueddfeydd Cymru.”

Fe gewch wybod pa ddigwyddiadau ac arddangosfeydd sydd ymlaen yn eich ardal leol trwy fynd i wefan Amgueddfeydd Cymru.