Rhyfeddwch mewn amgueddfeydd ledled Cymru

Dydd Gwener 09 Hydref 2015

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd.

Llun o enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth AmgueddfaCymru yn yr Amgueddfa RWF yng Nghastell Caernarfon© AmgueddfaCymru

Enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth AmgueddfaCymru yn yr Amgueddfa RWF yng Nghastell Caernarfon © AmgueddfaCymru

Fe fydd dros 100 o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd ar gael i’r teulu oll, o hwylnosau, sgyrsiau, teithiau cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio, gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar Nos Galan.

Un o uchafbwyntiau’r Ŵyl eleni yw lansio arddangosfa newydd yn Amgueddfa Powysland – ‘Stuffed, Pickled & Pinned – 50 Wonders of Nature’ sy’n dangos rhai o drysorau anhygoel byd natur sydd mewn amgueddfeydd ledled Cymru.

Fe fydd rhaglen Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni hefyd yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi diwylliant a threftadaeth mewn ffordd hollol annisgwyl – yn y nos! Bydd ymwelwyr yn gallu darganfod y digwyddiadau celfyddydol a threftadaeth arbennig sydd ar stepen eu drws gyda phrofiadau cyffrous ar ôl oriau cau fel rhan o Amgueddfeydd yn y Nos (30-31 Hydref).

Un o gefnogwyr yr Ŵyl yw’r Cyflwynydd Teledu ac Arbenigwr ar Fywyd Gwyllt, Iolo Williams: “Rwyf wrth fy modd yn cefnogi Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Fel plentyn bedair oed, rwy’n cofio syllu’n gegrwth ar sgerbwd mamoth a hyd yn oed nawr, rwy’n rhyfeddu at gyfoeth yr eitemau sydd yn ein hamgueddfeydd. Gyda bron i gant o amgueddfeydd achrededig ar hyd a lled y wlad yn gofalu am tua 5.5 miliwn o eitemau, does dim gwahaniaeth beth yw eich diddordebau, mae yna drysorau’n disgwyl i gael eu darganfod gan y teulu oll.”

Fe gewch wybod pa ddigwyddiadau ac arddangosfeydd sydd ymlaen yn eich ardal leol trwy fynd i wefan AmgueddfaCymru.