Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd 2015

Dydd Gwener 29 Mai 2015

Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd 2015

Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd 2015

Mae pobl ifanc ar hyd a lled Cymru yn cael cynnig y cyfle i ennill lle yn Uwchgynhadledd Ieuenctid Treftadaeth y Byd 2015 Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig y DU (UNESCO) ym Mlaenafon.

Cynhelir yr uwchgynhadledd rhwng 20 a 22 Hydref a bydd yn croesawu tua 180 o gynrychiolwyr ieuenctid o bob cwr o’r DU.

Byddan nhw’n cael cyfle i ymweld â safleoedd hanesyddol o bwys yn fyd-eang fel y Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon, mynd am dro drwy’r dirwedd, trafod treftadaeth fyd-eang, a mynychu cinio mawreddog a disgo’r gynhadledd.

Er mwyn cael cyfle i ennill, mae’n rhaid i grwpiau o bedwar o bobl ifanc rhwng 13 a 17 oed (neu hyd at 25 os ydyn nhw mewn addysg arbennig), greu darn o waith celf yn seiliedig ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon sy’n mynd i’r afael â’r cwestiwn ‘Sut gallwn ni ddefnyddio Treftadaeth y Byd i newid lle rydyn ni’n byw er gwell?’

Gallwch gystadlu drwy gynnig darn o waith ysgrifennu creadigol, perfformiad, celf weledol, neu ffilm a’r cyfryngau digidol.

Bydd yr enillwyr yn ennill dwy noson mewn gwesty yn rhad ac am ddim iddyn nhw ac un oedolyn ychwanegol, yn ogystal â bwyd, holl weithgareddau’r uwchgynhadledd, bag o nwyddau a chrys-t. Bydd yr enillwyr yn mynd ymlaen i gystadleuaeth genedlaethol i ennill aelodaeth o CADW sy’n golygu mynediad rhad ac am ddim i safleoedd hanesyddol ledled Cymru, yn ogystal â llechen gyfrifiadurol. Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 24 Gorffennaf 2015.

Yn ôl Ashleigh Taylor, Swyddog Treftadaeth Torfaen: “Mae hwn yn gyfle gwych i hyrwyddo treftadaeth Cymru i bobl ifanc o weddill y DU.

“Byddan nhw nid yn unig yn dysgu mwy am bwysigrwydd Safleoedd Treftadaeth y Byd ym mhedwar ban byd, ond bydd yn eu helpu i ddeall sut gall treftadaeth fod yn arf pwerus gan sicrhau newidiadau yn eu cymunedau eu hunain.”

I ddod o hyd i’ch Safle Treftadaeth y Byd agosaf ewch i www.unesco.org.uk/unesco-in-the-uk

Am ragor o wybodaeth ac i gystadlu ewch i www.visitblaenavon.co.uk