Crëwyr ifanc yn pacio’u dychymyg dros y Pasg

Dydd Mawrth 14 Ebrill 2015

Castell Caerffili wedi ei ailadeiladu gan ddefnyddio Lego

Castell Caerffili wedi ei ailadeiladu gan ddefnyddio Lego

Bu cannoedd o blant ledled Cymru yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai llawn dychymyg dros wyliau’r Pasg - a chael y cyfle i ailadeiladu cestyll enwog Cymru gyda Lego.

Roedd y gweithdai dwy awr ‘Creu gyda Cadw’, a ddarparwyd gan Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru yng Nghastell Caerffili a Chaer Rufeinig Segontiwm, yn rhoi cyfle i’r plant animeiddio straeon o orffennol Cymru gan ddefnyddio technoleg stopio a symud, a rhoi gwedd newydd i strwythurau hanesyddol gan ddefnyddio Minecraft.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

‘Mae hwn yn gyfle rhagorol i gael pobl ifanc i ddysgu am ein hanes cyfoethog mewn ffordd hwyliog.

‘Rydyn ni’n lwcus bod gennym ni safleoedd gwych ledled Cymru sy’n ysbrydoliaeth berffaith i feddyliau ifanc, creadigol.

‘Bydd annog plant i ymwneud â’u treftadaeth mewn ffyrdd newydd yn sicrhau bod straeon rhyfeddol Cymru’n cael eu cadw'n fyw a'u trosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.’

Roedd y gweithdai’n rhan o ymgyrch ‘Paciwch eich Dychymyg’ gan Cadw, a gafodd ei lansio gyda fideo yn dangos y broses o ail-greu Castell Rhuddlan gyda 5,000 o ddarnau Lego.

Cystadleuaeth

Yn ogystal â’r gweithdai ymarferol, mae Cadw wedi lansio cystadleuaeth i annog pobl i ddefnyddio eu dychymyg i greu eu fersiynau eu hunain o’u hoff safle hanesyddol yng Nghymru allan o unrhyw ddeunydd o’u dewis, o ddarnau o Lego i focsys cardfwrdd.

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 30 Ebrill. Caiff rhestr fer o'r ymdrechion ei harddangos mewn albwm Facebook a chaiff yr enillwyr cyffredinol eu dewis gan Bob Carney yn ystod ei ymweliad â Chymru ym mis Mai. Mae Bob yn arbenigwr Lego ac yn hoff iawn o gestyll. Bydd yr enillwyr yn derbyn talebau Lego a phrofiad Lego.

Ewch i dudalen cystadleuaeth #CreugydaCadw i weld sut mae cystadlu.