Partneriaethau a Phrosiectau

Athroniaeth Cadw yw gweithio gyda phartneriaid pryd bynnag y bo'n bosibl, gan fod hyn yn arwain at ganlyniadau mwy ystyrlon. Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau sy'n gweithredu ledled Cymru ond rydym hefyd yn gweithio gyda llawer o bartneriaid rhanbarthol neu leol.

 

Mae partneriaethau yn helpu i lywio'r blaenoriaethau a'r polisïau sy'n sail i lawer o'r hyn y mae Cadw yn ei wneud. Mae hyn yn cynnwys gwarchod treftadaeth; mynediad cyhoeddus; hyrwyddo twristiaeth treftadaeth, addysg a dysgu gydol oes. Y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yw'r prif fforwm partneriaeth ar gyfer y sector treftadaeth yng Nghymru. 

 

Mae partneriaethau ffurfiol yn bodoli er mwyn cyflawni meysydd gwaith pwysig a pharhaus. Datblygir partneriaethau newydd eraill i helpu i gynllunio a chyflawni blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg megis treftadaeth a'r celfyddydau; twristiaeth ddiwylliannol a thwristiaeth treftadaeth.

 

Mae Cadw hefyd yn chwarae rhan weithredol mewn llawer o bartneriaethau lleol a rhanbarthol, yn enwedig y rheini sy'n cyflawni prosiectau neu fentrau penodol sy'n gysylltiedig â ffynonellau cyllid allanol pwysig megis y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.