Y Fforwm Treftadaeth Adeiledig

Mae'r Fforwm Treftadaeth Adeiledig yn ymgynnull yn flynyddol ac yn cynnwys cynrychiolwyr o blith swyddogion cadwraeth a chynllunio awdurdodau lleol, Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, cymdeithasau amwynder a Cadw. Diben y fforwm yw rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth ac arfer da, yn ogystal ag awgrymu strategaethau neu gyfeiriadau polisi newydd ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru.